Minilex - Lakipuhelin

Mikä on tulosvaroitus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tulosvaroituksella tarkoitetaan yhtiön tekemää korjausta sen aikaisemmin julkistamaan tulosennusteeseen. Tulosennusteen antaminen on pakollista kaikille pörssiyhtiöille. Arvopaperien liikkeellelaskijan on toisin sanoen annettava tulosvaroitus, jos yhtiön tulos, tase tai taloudellinen asema muuten kehittyy aiemmin arvioitua huonompaan suuntaan. Toisaalta tulosvaroitus on annettava myös silloin, jos tulosennuste muuttuu aiemmin arvioitua parempaan suuntaan. Tällöin puhutaan positiivisesta tulosvaroituksesta. Merkittävää on, että varoitus tulee antaa, vaikka yhtiö ei olisi vielä julkistanut tulosennustettaan. Tämä pohjautuu siihen, että sijoittaja saattaa perustaa sijoittamispäätöksensä yrityksen historiatietoihin.

Pörssin säännöissä mainitaan, että liikkeeseenlaskijan tulee selkeästi erotella tulevaisuudennäkymiä koskevat tiedot muista tiedoista, kuten esimerkiksi yhtiön liiketoimintastrategiasta. Tulevaisuudennäkymien tulee perustua todellisiin taustaoletuksiin tai- edellytyksiin. Nämä tulee selittää julkistettaessa mahdollisimman tarkasti ja selkeästi. Säännöissä ei kuitenkaan ole tarkempaa mainintaa siitä, mitä nämä taustaoletukset tai- edellytykset ovat.

Tulosvaroituksen tarkoituksena on mm. turvata yleinen luottamus arvopaperimarkkinoiden tehokkaaseen toimintaan ja estää sisäpiiritiedon väärinkäyttö. Sijoittajien saatavilla on siis pidettävä tasapuolisesti riittävät tiedot arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavista seikoista. Finanssivalvonnan mukaan tulosvaroitus on julkistettava ilman aiheetonta viivytystä, kun tuloksen muutos on käynyt ilmeiseksi tai, jos yhtiön toimitusjohtaja tai joku hallituksen jäsenistä on saanut tietoonsa seikkoja, jotka vaikuttavat yhtiön tulokseen.

Sijoittajana olet oikeutettu saamaan mahdollisimman paljon ja tarkkaa tietoa arvopaperimarkkinoilla toimivista yhteisöistä. Onkin huomioitavaa, että tulosvaroituksen tekemättä jättäminen eli arvopaperimarkkinoita koskevan tiedonantovelvollisuuden laiminlyöminen on rikos ja siitä voi seurata vankeutta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa