Minilex - Lakipuhelin

Mikä on suorituskanne?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Suoritus- eli velvoittamiskanteella kantaja vaatii oikeusseuraamuksena suoritusvelvollisuuden asettamista. Erilaisia suorituskanteita ovat varsinainen suorituskanne, kieltokanne ja sietämiskanne. Varsinaisessa suorituskanteessa kantaja vaatii vastaajan velvoittamista johonkin aktiiviseen suoritukseen. Tällöin kyse voi olla esimerkiksi velkojan vaatimuksesta velalliselle, että tämän tulee maksaa velkansa tai vaatimus huoneistosta muuttamisesta. Kieltokanteella taas velvoitetaan vastaajaan pidättäytymään jostain toiminnasta eli kielletään häntä tekemästä jotain. Kyseessä voi olla esimerkiksi kilpailevan liiketoiminnan harjoittamisen kieltoa koskeva vaatimus. Sietämiskanteella vaaditaan vastaajaa sietämään tai sallimaan jotain. Oikeuskirjallisuudessa on tällaisesta kanteesta käytetty esimerkkinä hypoteekkikannetta, jossa velvoitetaan kiinteistön omistajaa sietämään hänen kiinteistönsä realisointiin liittyvät täytäntöönpanotoimenpiteet.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa