Minilex - Lakipuhelin

Mikä on selvitysyhteisön selvitysrahasto?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Selvitysyhteisön on turvattava toimintansa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi se voi esimerkiksi tehdä selvitysosapuolten kanssa sopimuksen selvitysyhteisön toiminnassa mahdollisesti syntyvien tappioiden jakamisesta. Selvitysyhteisön on myös jatkuvasti katettava selvitystoiminnassa syntyvät vastuunsa selvitysosapuolilta vaadittavilla vakuuksilla.

Tietyissä tilanteissa selvitysyhteisön toiminnan turvaaminen edellyttää selvitysrahaston olemassaoloa. Selvitysyhteisöllä on oltava tällainen selvitysrahasto, mikäli se toiminnassaan nettouttaa arvopaperien toimitus- ja maksuvelvoitteita arvopaperimarkkinalainsäädännössä tarkemmin eritellyllä tavalla. Nettoutuksella tarkoitetaan käytännössä järjestelyä, jossa kahden tai useamman esimerkiksi arvopaperikauppaan osallistuneen osapuolen vastakkaiset maksu- ja toimitusvelvoitteet yhdistetään erääntymispäivän mukaan yhdeksi maksu- tai toimitusvelvoitteeksi. Tällä pyritään helpottamaan arvopaperikaupankäyntiä.

Selvitysrahastoa voidaan käyttää selvitystoiminnasta aiheutuvien selvitysyhteisön tappioiden kattamiseen ja, mikäli selvitysyhteisö itse tai selvitysosapuolet eivät kykene velvoitteitaan täyttämään, niin myös näiden velvoitteiden täyttämiseen. Nettoutukseen osallistuvat selvitysosapuolet ovat velvollisia maksamaan selvitysrahastoon sen kartutusmaksuja. Selvitysrahastolla on oltava omat sääntönsä ja noissa säännöissä voidaan määrätä, että kaikki selvitysosapuolet ovat velvollisia maksamaan aiemmin mainittuja selvitysrahaston kartutusmaksuja. Selvitysrahastoon kertyneitä varoja saa jakaa takaisin selvitysosapuolille tai käyttää niitä voitonjakoon vain Finanssivalvonnan luvalla tai silloin, kun selvitysyhteisö lopettaa toimintansa, eli purkautuu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa