Minilex - Lakipuhelin

Mikä on rahastoyhtiö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rahastoyhtiöllä tarkoitetaan sijoitusrahastotoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä, eli yhtiötä, joka hallinnoi yhden tai useamman sijoitusrahaston varoja. Rahastoyhtiö ei omista hallinnoimiaan varoja, vaan ne ovat rahasto-osuudenomistajien eli rahastoon sijoittaneiden henkilöiden tai yhtiöiden omaisuutta. Rahastoyhtiön tehtävänä on hallinnoida näitä varoja sijoittamalla ne tuottavalla tavalla. Rahastoyhtiöt saattavat olla itsenäisiä palveluntarjoajia tai toimia pankin tai muun sijoituspalveluyrityksen yhteydessä.

Rahastoyhtiö tarvitsee sijoitusrahastotoiminnan harjoittamiseen Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan. Toimiluvan myöntämiselle on lukuisia laissa säädettyjä edellytyksiä. Esimerkiksi rahastoyhtiön hallitusten jäsenten, toimitusjohtajan ja muiden sen ylimpään johtoon kuuluvien on oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Rahastoyhtiön toiminnasta ja hallinnon järjestämisestä säädetään laissa, ja Finanssivalvonta myös valvoo rahastoyhtiöiden toiminnan lainmukaisuutta jatkuvasti.  

Rahastoyhtiö voi toimintaansa varten perustaa yhden tai useamman sijoitusrahaston. Sijoitusrahastolle on vahvistettava säännöt, joissa määrätään muun muassa rahaston varojen sijoittamisesta, rahastoyhtiölle suoritettavan korvauksen perusteista ja sijoitusrahaston säännöllisistä kuluista. Jokaisella sijoitusrahastoon varoja sijoittaneella on siis oikeus rahasto-osuuteen ja sijoittajalla on myös oikeus halutessaan myydä osuutensa. Rahasto-osuuksien merkintää ja lunastamista, eli ostamista ja myymistä, säännellään lain lisäksi myös kyseisen sijoitusrahaston säännöissä.

Rahastoyhtiö saa sijoitusrahastotoiminnan lisäksi tarjota omaisuudenhoitoa, sijoitusneuvontaa sekä sijoitusrahasto-osuuksien säilytys- ja hoitopalveluja. Sääntönä kuitenkin on, että tällainen toiminta ei saa vahingoittaa rahasto-osuudenomistajien etua. Lisäksi rahastoyhtiön on saatava toimilupa edellä mainittujen palveluiden tarjoamiseen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa