Minilex - Lakipuhelin

Mikä on rahastoyhtiö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rahastoyhtiöllä tarkoitetaan sijoitusrahastotoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä, eli yhtiötä, joka hallinnoi yhden tai useamman sijoitusrahaston varoja. Se ei omista hallinnoimiaan varoja, vaan ne ovat rahasto-osuuden omistajien eli rahastoihin sijoittaneiden sijoittajien omaisuutta. Rahastoyhtiö voi harjoittaa myös muuta olennaista toimintaa kuten esimerkiksi omaisuudenhoitoa ja sijoitusneuvontaa. Sääntönä kuitenkin on, että tällainen toiminta ei saa vahingoittaa rahasto-osuudenomistajien etua. Rahastoyhtiöt saattavat olla itsenäisiä palveluntarjoajia tai toimia pankin tai muun sijoituspalveluyrityksen yhteydessä.

Sijoitusrahastotoiminnan harjoittamiseen rahastoyhtiö tarvitsee toimiluvan. Tuon toimiluvan myöntää hakemuksesta Finanssivalvonta, mikäli se rahastoyhtiöstä saadun selvityksen nojalla katsoo voivansa varmistua siitä, että rahastoyhtiötä tullaan johtamaan ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liiketapaperiaatteiden mukaisesti. Toimiluvan myöntämiselle on myös lukuisia muita, laissa säädettyjä edellytyksiä. Esimerkiksi rahastoyhtiön hallitusten jäsenten, toimitusjohtajan ja muiden sen ylimpään johtoon kuuluvien on oltava luotettavia henkilöitä, jotka eivät ole konkurssissa ja joiden toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Myös rahastoyhtiön toiminnasta ja sen tehtävistä säädetään laissa, ja Finanssivalvonta valvoo, että lakia noudatetaan.

Rahastoyhtiö voi toimintaansa varten perustaa yhden tai useamman sijoitusrahaston. Ensin sen on kuitenkin vahvistettava sijoitusrahastolle säännöt. Sijoitusrahastoilla tarkoitetaan osakkeista ja muista arvopapereista koostuvia rahastoja, jotka omistavat niihin sijoittaneet sijoittajat osuuksiensa suhteessa. Rahastoyhtiön tehtävänä on hallinnoida noita varoja sijoittamalla ne tuottavalla tavalla. Jokaisella sijoitusrahastoon varoja sijoittaneella on siis oikeus rahasto-osuuteen. Hänellä on myös oikeus myydä rahasto-osuutensa, milloin haluaa. Rahasto-osuuksien merkintää, eli ostamista, ja lunastamista, eli myymistä, säännellään lain lisäksi myös kyseisen sijoitusrahaston säännöissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa