Minilex - Lakipuhelin

Mikä on rahasto-osuusrekisteri?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sijoitusrahastossa oleva pääoma jakautuu keskenään yhtä suuriksi rahasto-osuuksiksi. Rahastoyhtiön on pidettävä kyseisistä rahasto-osuuksista rahasto-osuusrekisteriä. Rahasto-osuusrekisteriä kutsutaan myös osuudenomistajarekisteriksi.  Rahasto-osuusrekisteriin on merkittävä ainakin rahasto-osuudenomistajan nimi ja postiosoite, tämän omistamien rahasto-osuuksien määrä, erilajisten rahasto-osuuksien erittely, rahasto-osuuden rekisteröintipäivämäärä ja osuustodistuksen tai rahasto-osuusmerkinnän järjestysnumero. Kyseinen rekisteri on yksityinen ja täten, se on nähtävillä pääsääntöisesti vain osuudenomistajien kokouksessa. Osuudenomistajat saavat kuitenkin muussakin tilanteessa tarkistaa rekisteristä itseään koskevia tietoja.

Merkintä rahasto-osuusrekisteriin tehdään vasta, kun rahasto-osuuksia merkinnyt rahasto-osuudenomistaja on maksanut koko merkintähinnan. Merkintähinta tulee lisäksi olla maksettuna markkinoilla yleisesti noudatettavassa määräajassa. Tuo merkintähinta voidaan maksaa joko rahalla tai arvopapereilla. Kun on kyse pääasiassa kiinteistöihin ja kiinteistöarvopapereihin sijoittavasta erityisrahastosta, voidaan merkintähinta maksaa myös kiinteistöillä, mikäli rahaston säännöt antavat tähän luvan.

Nykyisten rahasto-osuusrekisteriä koskevien säännösten takia rahastojen myynti ulkomaisille sijoittajille saattaa olla hankalaa. Tämä johtuu pitkälti siitä, että rekisteriin voidaan merkitä pelkästään osuudenomistaja sen sijaan, että rekisteröinti voitaisiin tehdä osuudenomistajan puolesta toimivan omaisuudenhoitajan tai muun vastaavanlaisen tahon nimiin. Tämän tyyppiset ulkomaiset toimiluvan puitteissa menettelevät tahot eivät usein ole oman maan lainsäädäntönsä takia oikeutettuja luovuttamaan asiakkaansa henkilötietoja sille rahastoyhtiölle, jonka rekisteriin merkintä omistajasta tulisi tehdä.

Rahastoyhtiö on tietyin edellytyksin velvollinen antamaan tietoja sekä kotimaisille että ulkomaisille viranomaisille. Lain mukaan rahastoyhtiöt ovat velvollisia antamaan tietoja esimerkiksi syyttäjä- ja esitutkintaviranomaiselle, jos tilanne niin vaatii rikoksen selvittämiseksi. Tiedot voivat koskea mitä tahansa tietoa, joka on merkitty rahasto-osuusrekisteriin.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa