Minilex - Lakipuhelin

Mikä on rahasto-osuus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sijoitusrahastoissa oleva pääoma jakautuu yhtä suuriksi osiksi ja näitä osia kutsutaan rahasto-osuuksiksi. Rahasto-osuudet ovat siis keskenään samansuuruisia osuuksia sijoitusrahaston varoista. Täten sijoitusrahastosta rahasto-osuuksia omistavaa henkilöä tai yritystä sanotaan rahasto-osuudenomistajaksi. Rahasto-osuudenomistajat siis omistavat sijoitusrahastossa olevat varat ja rahastoyhtiö vain hallinnoi noita varoja. Rahastoyhtiöitä on itse asiassa laissa kielletty omistamasta hallinnoimiensa sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia. Rahasto-osuudet tuottavat yhtäläiset oikeudet rahastossa oleviin varoihin ja jokainen rahasto-osuus tuottaa yhden äänen rahasto-osuudenomistajien kokouksessa.

Rahasto-osuuden rahallinen arvo saadaan, kun jaetaan sijoitusrahaston arvo liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä. Se tulee laskea lain, viranomaismääräysten ja sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti joka ikinen pankkipäivä. Lisäksi tilintarkastajan on vähintään kuusi kertaa vuodessa tarkastettava tuon arvon laskennan oikeellisuus, laadittava tästä tarkastuskertomus ja toimitettava se rahastoyhtiölle.

Mikäli rahastoyhtiön säännöt sen mahdollistavat, voidaan rahasto-osuudet jakaa myös murto-osiin. Tällöin säännöissä tulee mainita myös se, kuinka moneen yhtä suureen murto-osaan rahasto-osuus jaetaan. Rahasto-osuudet jakautuvat myös tuotto-osuuksiin ja kasvuosuuksiin. Tuotto-osuuksista on kyse silloin, kun rahastoyhtiön on esimerkiksi kerran vuodessa jaettava rahasto-osuudenomistajille ainakin osa kuluneen vuoden voitoista. Kasvuosuuksissa varoja ei siis jaeta omistajille, vaan ne pysyvät rahastossa ja jatkavat kasvua.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä siinä yrityksessä (rahastoyritys, pankki, sijoituspalveluyritys ym.), joka hoitaa rahaston osuuksilla tehtävää kauppaa. Osto hoituu maksamalla merkintäsumman rahaston tilille. Tämän lisäksi, rahasto-osuuden merkitsijän on annettava itsestään tarvittavat tiedot rahastoyhtiölle. Merkitsijä saa puolestaan pyynnöstä maksullisen osuustodistuksen kaupasta. Jos osuudenomistaja niin vaatii, on rahastoyhtiöllä velvollisuus ostaa hallinnoimansa rahaston osuudet. Halukkuutensa osto- tai myyntitoimeksiannolle voi nykyään ilmaista myös verkkopalvelussa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa