Minilex - Lakipuhelin

Mikä on rahasto-osuus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sijoitusrahastoissa oleva pääoma jakautuu yhtä suuriksi osiksi ja näitä osia kutsutaan rahasto-osuuksiksi. Rahasto-osuudet ovat siis osuuksia sijoitusrahaston varoista ja rahasto-osuuksia omistavaa henkilöä tai yritystä sanotaan rahasto-osuudenomistajaksi. Rahasto-osuudenomistajat omistavat sijoitusrahastossa olevat varat ja rahastoyhtiö vain hallinnoi noita varoja. Rahastoyhtiöitä on itse asiassa laissa kielletty omistamasta hallinnoimiensa sijoitusrahastojen rahasto-osuuksia.

Rahasto-osuuden rahallinen arvo saadaan, kun jaetaan sijoitusrahaston arvo liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä. Se tulee laskea lain, viranomaismääräysten ja sijoitusrahaston sääntöjen mukaisesti jokaisena pankkipäivä. Lisäksi tilintarkastajan on vähintään kerran vuodessa tarkastettava rahasto-osuuden arvonlaskennan oikeellisuus, laadittava tästä tarkastuskertomus ja toimitettava se rahastoyhtiölle.

Mikäli rahastoyhtiön säännöt sen mahdollistavat, voidaan rahasto-osuudet jakaa myös murto-osiin. Tällöin säännöissä tulee mainita myös se, kuinka moneen yhtä suureen murto-osaan rahasto-osuus jaetaan. Rahasto-osuudet jakautuvat myös tuotto-osuuksiin ja kasvuosuuksiin. Tuotto-osuuksista on kyse silloin, kun rahastoyhtiön on esimerkiksi kerran vuodessa jaettava rahasto-osuudenomistajille ainakin osa kuluneen vuoden voitoista. Kasvuosuuksissa varoja ei siis jaeta omistajille, vaan ne pysyvät rahastossa ja jatkavat kasvua.

Rahasto-osuuksia voi ostaa ja myydä siinä yrityksessä (rahastoyritys, pankki, sijoituspalveluyritys ym.), joka hoitaa rahaston osuuksilla tehtävää kauppaa. Osto hoituu maksamalla merkintäsumman rahaston tilille. Tämän lisäksi, rahasto-osuuden merkitsijän on annettava itsestään tarvittavat tiedot rahastoyhtiölle. Merkitsijä saa puolestaan pyynnöstä maksullisen osuustodistuksen kaupasta. Jos osuudenomistaja niin vaatii, on rahastoyhtiöllä velvollisuus ostaa hallinnoimansa rahaston osuudet. Halukkuutensa osto- tai myyntitoimeksiannolle voi nykyään ilmaista myös verkkopalvelussa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa