Minilex - Lakipuhelin

Mikä on pörssiyhtiö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pörssiyhtiöllä tarkoitetaan yritystä, jonka osakkeilla käydään julkista kauppaa arvopaperipörssissä. Osakkeet toisin sanoen noteerataan arvopaperipörssin pörssilistalla ja pörssiyhtiötä voidaankin kutsua myös listayhtiöksi. Lain mukaan pörssiyhtiö voi olla kotimaisen julkisen osakeyhtiön lisäksi myös eurooppayhtiölaissa tarkoitettu yhtiö tai muu osakeyhtiöön rinnastettava ulkomainen yhteisö.

Yleensä nämä pörssi- eli listayhtiöt ovat suuria yrityksiä. Suurten yritysten lisäksi myös niin sanottu kasvuyritys saattaa hakeutua pörssiyhtiöksi rahoittaakseen voimakkaan kasvunsa. Esimerkkinä suomalaisista pörssiyhtiöistä voidaan mainita Neste, Kemira ja Apetit.

Suomessa kaikki Helsingin pörssin pörssilistalla noteeratut osakeyhtiöt ovat yhtiömuodoltaan julkisia osakeyhtiöitä, eli niiden osakepääoma on vähintään 80 000 euroa. Tavallisesti niiden liikevaihto lasketaan vähintään miljoonissa euroissa. Helsingin pörssissä pörssiyhtiöt on markkina-arvonsa mukaan luokiteltu suuriin pörssiyhtiöihin (yli miljardi euroa), keskisuuriin pörssiyhtiöihin (yli 150 miljoonaa euroa) ja pieniin pörssiyhtiöihin (alle 150 miljoonaa euroa). Pörssiyhtiöillä on toiminnassaan useita tiedottamiseen liittyviä velvoitteita, joista säädetään laissa.

Pörssiyhtiöllä on monia tiedottamiseen liittyviä velvoitteita 

Pörssiyhtiöllä on sekä säännöllinen että jatkuva tiedonantovelvollisuus. Säännöllinen tiedonantovelvollisuus pitää sisällään muun muassa pörssiyhtiön osavuosikatsauksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöstiedotteen. Sen tarkoituksena on antaa sijoittajalle mahdollisimman kattavasti tietoa yhtiön taloudellisesta asemasta ja sen tekemästä tuloksesta.

Siinä missä säännöllinen tiedonantovelvollisuus pakottaa listayhtiön julkistamaan sitä koskevaa taloudellista tietoa, pyritään jatkuvalla tiedonantovelvollisuudella vastaavasti takaamaan kaikkien vastaanottavien tahojen yhdenvertaisuus tiedonsaannissa sellaisissa tilanteissa, joissa yhtiön päätöksestä tai muusta johtuen sen liikkeeseen laskeman arvopaperin arvo saattaa muuttua. Jos pörssiyhtiö laskee arvopaperin julkisen kaupankäynnin kohteeksi, on yhtiön toimitettava tiedoksi asianomaisille kaikki sellaiset seikat, jotka saattavat vaikuttaa sijoittajan päätökseen tai kyseisen arvopaperin arvoon. Jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluu myös vaatimus siitä, että relevantit tiedot julkaistaan viivytyksettä. Tiedonantovelvollisuutta voi lykätä vain, jos siihen on hyväksyttävä syy. Lykkäyksestä tulee ilmoittaa Finanssivalvonnalle viipymättä.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa