Minilex - Lakipuhelin

Mikä on osakkeenomistajan liputusvelvollisuus?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liputusvelvollisuudella tarkoitetaan osakkeenomistajan velvollisuutta ilmoittaa omistusosuutensa kohdeyhtiölle sekä Finanssivalvonnalle, kun hänen omistusosuutensa saavuttaa, ylittää tai vähenee alle tietyn, laissa säädetyn rajan. Liputusvelvollisuus koskee nimenomaan sellaisen yhtiön osakkeiden omistusta, jonka osake on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi, eli jonka osakkeita voi vapaasti ostaa arvopaperipörssistä.

Liputusvelvollisuuden täyttämistä kutsutaan liputusilmoitukseksi. Se on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä siitä, kun osakkeenomistajan omistamien osakkeiden määrä saavuttaa, ylittää tai alittaa laissa määrätyn rajan. Osakkeenomistajan lisäksi liputuksen saa tehdä myös muu henkilö, jos hän käyttää määräysvaltaa osakkeenomistajassa. Ilmoituksen julkistamisen hoitaa puolestaan listayhtiö. Tarkempaa tietoa liputusilmoituksesta ja sen sisällöstä voit etsiä artikkelista ”Liputusilmoitus ja sen sisältö”.

Liputusvelvollisuuden tavoitteena on se, että kohdeyhtiö, sijoittajat ja markkinat saavat tietoa kohdeyhtiön omistusrakenteesta ja sen merkittävistä omistajista. Liputusvelvollisuus lisää näin ollen markkinoiden läpinäkyvyyttä ja tarjoaa kaikille osapuolille mahdollisimman kattavasti tietoa listayhtiössä tapahtuvista muutoksista, koskivat ne sitten omistus- tai vallankäyttörakennetta. On tärkeää tiedostaa, että liputusvelvollisuuden perusteella julkistettavilla tiedoilla saattaa olla vaikutusta myös itse arvopaperin arvoon.

Liputusvelvollisuus on pääsääntö, mutta siihen liittyy myös poikkeuksia. Esimerkiksi luottolaitoksilla, sijoituspalvelun tarjoajilla ja rahastoyhtiöillä saattaa olla tietyin edellytyksin oikeus poiketa liputusvelvollisuudesta. Liputusvelvollisuus poistuu muun ohella, jos luottolaitoksen tai sijoituspalvelun tarjoajan kaupankäyntisalkussa olevien omistus-ja ääniosuuksien osuus ei ylitä 5 prosenttia kohdeyhtiön äänimäärästä eikä osakkeiden kokonaismäärästä. Lisäksi palveluntarjoajan on varmistettava, että kaupankäyntisalkussa oleviin osakkeisiin liittyvää äänioikeutta ei käytetä eikä niillä muuten vaikuteta liikkeeseenlaskijan johtamiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa