Minilex - Lakipuhelin

Mikä on optioyhteisö?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Optioyhteisöllä tarkoitetaan lain mukaan yhteisöä, joka harjoittaa joko optiopörssitoimintaa, optiokauppojen selvitystoimintaa, tai sitten näitä molempia. Optiopörssitoiminnalla puolestaan tarkoitetaan vakioitujen optioiden ja termiinien eli johdannaisten kaupankäynnin järjestämistä ja ylläpitoa. Johdannaisillahan tarkoitetaan sijoitusinstrumentteja, joiden arvo perustuu esimerkiksi jonkin toisen arvopaperin, indeksin tai valuutan arvoon. Tämän optioyhteisön toiminnan lisäksi optioyhteisö saa tarjota johdannais-, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoiden kehittämiseen tieto-, tiedotus- ja tietojenkäsittelypalveluja sekä harjoittaa myös jonkin verran tietynlaista, laissa tarkemmin säänneltyä arvopaperipörssitoimintaa.

Optioyhteisöstä voidaan käyttää myös nimitystä johdannaispörssi, sillä se vastaa johdannaismarkkinoilla arvopaperimarkkinoiden arvopaperipörssistä. Optioyhteisössä eli johdannaispörssissä käydään siis kauppaa johdannaissopimuksilla aivan kuten arvopaperipörssissä arvopapereilla. Kauppaa saadaan käydä vain yhteisön omissa säännöissä määritellyillä optioilla ja termiineillä. Jotakin tiettyä arvopaperia koskeva optio tai termiini saadaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi silloin, kun itse arvopaperi on arvopaperipörssissä julkisen kaupankäynnin kohteena, tai muutoin myytävänä siinä laajuudessa, että se mahdollistaa luotettavan kurssin syntymisen kaupan kohteensa olevalle johdannaissopimukselle. Esimerkiksi Suomessa on vain yksi optioyhteisö. Sitä ylläpitää Helsingin Pörssi.

Jos optioyhteisö harjoittaa optiopörssitoimintaa, on sen selvitettävä optiokaupat itse, tai vastaavasti annettava tehtävä toiselle kotimaiselle optioyhteisölle tai siihen rinnastettavalle ulkomaiselle optioyhteisölle. Jos optioyhteisö antaa tehtävän jollekin toiselle, on sen ilmoitettava asiasta etukäteen Rahoitustarkastukselle ja Suomen Pankille. Rahoitustarkastus voi kieltää selvitysjärjestelyn, jos esimerkiksi ulkomaisen yhteisön käyttäminen vaarantaisi optiopörssitoiminnan luotettavuuden. Samasta syystä optioyhteisön on aina annettava riittävät tiedot optiokauppojen selvitysjärjestelymuutoksista.

Optioyhteisö tarvitsee toimintaansa toimiluvan, jota tulee hakea valtiovarainministeriöltä. Valtiovarainministeriö myös vahvistaa optioyhteisön säännöt. Näiden sääntöjen noudattamista puolestaan valvoo Finanssivalvonta. Myös optioyhteisön itsensä tulee valvoa piiriinsä kuuluvaa toimintaa ja sen osapuolia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa