Minilex - Lakipuhelin

Mikä on arvopaperipörssi?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvopaperipörssi on julkista kaupankäyntiä arvopapereilla järjestävä yhteisö. Arvopaperipörssejä ovat muun muassa Helsingin pörssi ja New Yorkin pörssi, ja niissä käydään julkista kauppaa arvopapereilla.  Arvopaperipörssissä kaupan kohde tarkoittaa vaihdantakelpoista, yleiseen liikkeeseen saatettua arvopaperia kuten esimerkiksi julkisen osakeyhtiön osaketta tai joukkovelkakirjaa. Arvopapereiden, eli esimerkiksi pörssiyhtiöiden osakkeiden välittäjinä toimivat meklarit.

Arvopaperipörssitoiminnan harjoittamiseen tarvitaan toimilupa, sillä pörssiä ylläpitävällä taholla täytyy aina olla toimivaltaisen viranomaisen lupa pörssitoimintaan tai sitä vastaavaan monenkeskiseen kaupankäyntimenettelyyn. Suomessa tämän kyseisen toimiluvan myöntää valtiovarainministeriö. Lisätietoja arvopaperipörssin toimiluvasta löydät artikkelista ”arvopaperipörssin luvanvaraisuus".

Arvopaperipörssi saa myöntää kaupankäyntiosapuolen oikeudet kaikille niille, jotka täyttävät lain ja pörssin sääntöjen vaatimukset. Tällainen voi olla esimerkiksi sijoituspalveluyritys tai sijoittajapalveluita tarjoava luottolaitos. Lisäksi, arvopaperipörssi, kuten muukin pörssi, on oikeutettu toimimaan selvitysosapuolena sekä harjoittamaan selvitysyhteisön toimintaa. Edelleen, pörssi saa toimia tilinhoitajana tietyissä lain sallimissa rajoissa.

Arvopaperipörssin toimintaa säädellään lainsäädännöllä. Pörssin säännöt muodostuvat näistä lain vaatimuksista sekä säännöistä, jotka pörssi laatii omaa toimintaansa varten. On tietysti mainitsemisen arvoista, että pörssin itse laatimat säännöt eivät saa olla lain vastaisia, vaan niitä täydentäviä. Yksi kaupankäynnin laillisista vaatimuksista on, että kauppa on julkista. Arvopaperipörssissä käytävä kauppa on sikäli julkista, että arvopaperipörssi on velvollinen julkistamaan yleisölle mahdollisimman ajantasaista tietoa tehtyjen kauppojen sekä osto- ja myyntitarjousten määristä ja hinnoista sekä välittäjistä. Jos olet kiinnostunut arvopaperipörssin kaupankäynnin julkisuudesta laajemmin, kannattaa tutustua artikkeliin ” Arvopaperipörssissä tapahtuva kauppa on julkista”.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa