Minilex - Lakipuhelin

Mikä on arvo-osuustili?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakkeita, joukkovelkakirjalainoja ja muita arvo-osuusmuotoisia sijoituksia varten sijoittaja tarvitsee arvo-osuustilin. Arvo-osuustili on täten pakollinen aina kun omistaa tai on hankkimassa arvo-osuuksia. Sijoittajan ostaessa arvo-osuuden hän ei saa siitä osakekirjaa, velkakirjaa tai muuta arvo-osuuden omistuksen ilmaisevaa arvopaperia, vaan omistus kirjautuu arvo-osuustilille, joka on siis sähköinen arvopaperien säilytystili. Jokaisen vuoden lopussa sijoittaja saa tiliotteen omistuksistaan ja saamistaan tuotoista, kuten osingoista. Näitä tietoja tarvitaan esimerkiksi verotusta varten.

Arvo-osuustilille merkitään tietoja kyseisen tilin arvo-osuuksien omistajasta, arvo-osuuksien lukumäärästä sekä siitä, minkä tyyppisistä arvo-osuuksista on kysymys. Tilitiedoista ilmenee myös arvo-osuuksien omistajaan kohdistuvat oikeudet ja rajoitukset. Arvo-osuustilin ohelle omistajan tulisi avata arvo-osuustilin hoitotili, jolle tuotot kuten osingot maksetaan. Hoitotililtä voidaan veloittaa myös mahdolliset palvelumaksut. Arvo-osuustili on pankkitilin kaltainen ja kuuluu rekisterisalaisuuden piiriin.

Arvo-osuustilejä pidetään arvo-osuusrekisterissä. Tätä arvo-osuusrekisteriä ylläpitää Suomessa Euroclear Finland Oy. Arvo-osuustilit ja luettelot niille kirjattujen arvo-osuuksien omistajista puolestaan muodostavat yhdessä niin sanotun arvo-osuusjärjestelmän. Kaikesta tästä säädetään laissa ja tuon lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta.

Nykyään sijoittajat pystyvät hallinnoimaan omia arvo-osuustilejään Internetin kautta, mutta arvo-osuustilin avatakseen sijoittajan on tehtävä kirjallinen sopimus arvopaperinvälittäjän, kuten pankin, kanssa. Arvo-osuustilin pystyy avaamaan arvo-osuustilisopimuslomakkeella. Yksityishenkilön tulee toimittaa allekirjoitetun lomakkeen lisäksi oikeaksi todistettu valokopio henkilöllisyystodistuksestaan. Yhteisön on puolestaan toimitettava lomakkeen lisäksi muun muassa yhtiöjärjestys tai yhteisön säännöt, osakas- tai jäsenluettelo, voimassaoleva kaupparekisteri- tai sitä vastaava yhteisörekisteriote sekä oikeaksi todistettu jäljennös sen henkilön henkilökortista, ajokortista tai passista, joka on allekirjoittanut arvo-osuustilihakemuksen. Jos tilin avausta hakee yhteisö, on sen edellä mainitun lisäksi toimitettava tieto yhteisön päätöksestä avata ko. tili esimerkiksi hallituksen pöytäkirjan muodossa.

Arvo-osuustiliin liittyviä asiakas- ja tilitietoja voidaan muuttaa sekä päivittää vain ja ainoastaan kirjallisessa muodossa. Muutoksista voi tiedottaa vapaamuotoisella ilmoituksella tai arvo-osuustilisopimuslomakkeella. Sama pätee myös tilin lopettamiseen. Tärkeää on, että dokumentti on ilmoitusmuodosta riippumatta allekirjoitettu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa