Minilex - Lakipuhelin

Mikä on arvo-osuusrekisteri?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvo-osuusrekisterillä tarkoitetaan valtiovarainministeriön myöntämän toimiluvan alaista rekisteriä, joka koostuu sijoittajien arvo-osuustileistä, arvo-osuustileille kirjatuista arvo-osuuksista sekä arvo-osuustileihin ja arvo-osuuksiin kohdistuvista oikeuksista ja velvollisuuksista. Tällainen oikeus voi olla esimerkiksi osakkeiden merkintäoikeus, optio-oikeus tai oikeus saada arvo-osuustilille kirjatuille arvo-osuuksille tuleva tuotto, kuten osakkeista maksettava osinko. Suomessa arvo-osuusrekisteriä ylläpitää Euroclear Finland Oy. Se tekee lain velvoittamalla tavalla myös yhteistyötä ulkomaisten kansallisten ja kansainvälisten arvo-osuusrekisterien, arvopaperien selvitys- ja talletuslaitosten ja arvopaperikeskusten kanssa.

Yhteisöjä, joilla on oikeus tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin, kutsutaan tilinhoitajayhteisöiksi. Myös tilinhoitajayhteisöjen asiamiehet saavat tilinhoitajayhteisön kanssa tehdyn sopimuksen nojalla tehdä kirjauksia arvo-osuusrekisteriin. Tällaisia kirjauksia ovat esimerkiksi omistajatietojen päivitykset sekä muut rekisterimerkinnät. Euroclear Finland Oy siis myöntää yhteisöille tilinhoitajayhteisön oikeudet. Se voi myös peruuttaa tai rajoittajaa tilihoitajayhteisöjen oikeuksia, jos tilinhoitajayhteisön toiminnassa on esimerkiksi olennaisesti rikottu lakia tai toiminta on muuten ollut ammattitaidotonta tai varomatonta.

Arvo-osuusrekisterin tarkoituksena on pitää sijoittajat ajan tasalla kaikissa arvo-osuustileissä tapahtuvista muutoksista. Ennen arvo-osuusrekisterin muutosta, viidellä nykyään tilinhoitajayhteisönä toimivalla yhteisöllä oli oikeudet ylläpitää omaa rekisteriään. Rekisterin ylläpito keskitettiin vuonna 2000 Euroclear Finlandille, sillä tällaisen keskitetyn järjestelmän katsottiin olevan rationaalisempi ja toimivampi. Esimerkiksi kaupanselvitys on helpottunut kyseisen arvo-osuusrekisterin muutoksen myötä. Samalla tavalla myös viranomaisvalvonta on keventynyt uudistuksen jälkeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa