Minilex - Lakipuhelin

Merkintäoikeus oikeuttaa yhtiön uusien osakkeiden hankkimiseen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Merkintäoikeudella tarkoitetaan osakkeeseen liittyvää oikeutta hankkia yhtiön uusia osakkeita. Toisin sanoen kyse on oikeudesta hankkia liikkeelle laskettavia arvopapereita. Sillä voidaan tarkoittaa myös itse kuponkia, joka osoittaa oikeudesta merkintään. Yleensä maksullisen osakeannin alkaessa tämä merkintäoikeus kirjataan asianomaisen arvo-osuustilille. Maksuttomassa osakeannissa taas annettava osake kirjataan suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille. Osakeannin aikana myös näitä merkintäoikeuksia voidaan sekä ostaa että myydä.

Osakkeiden merkitseminen tapahtuu esimerkiksi yhtiön perustamisen tai osakeannin yhteydessä. Jos osakkeen merkitseminen tapahtuu maksullisen osakeannin yhteydessä, on osakkeenomistajan maksettava yhtiölle hänen merkitsemistään osakkeista. Tästä muodostuu osakkeen merkintähinta, joka voi osakkeesta riippuen vaihdella. Merkintähinnan voi maksaa rahan lisäksi joko apporttina tai kuittaamalla. Jotta osake voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin, tulee merkintämaksun olla maksettuna kokonaisuudessaan. Merkintähinnan maksamista valvotaan, ja tämän takia yhtiön hallituksen jäsenet joutuvat antamaan vakuutuksen siitä, että maksamisessa kaikki on tehty säännösten mukaisesti. Maksullisessa osakeannissa uuden osakkeen merkintähinta lisätään osakepääoman korotukseksi, jos säännöistä ei muuta johdu.

Osakkeita voi merkitä muun muassa seuraavan esimerkin kaltaisesti. Matti on Helsingin pörssiin listautuneen Fiskarsin osakkeenomistaja yhtiön täsmäytyspäivänä 5.11.2015, jonka takia hän saa merkintäoikeuden arvo-osuustililleen. Jos Matti ostaa määräajan puitteissa pörssikaupasta osakkeita, kirjautuvat ne tiettynä päivänä hänen arvo-osuustilille. Jos Matti haluaisi Fiskarsin osakkeita, mutta hän ei olisi osakkeenomistaja ennestään, voisi Matti tietyn ajanjakson ajan ostaa merkinitäoikeuksia pörssistä. Suomessa merkintäoikeushinta määräytyy Helsingin Pörssissä ja se on vaihteleva. Merkintähinta voisi olla 10. Marraskuuta 2015  2,5 euroa osakkeelta. Tällä tavalla Fiskars pystyisi kasvattamaan pääomaansa.

Sijoittajana on tärkeää huomioida, että osakkeiden merkintä voi vaikuttaa osakkeiden hankintahintaan ja siitä saattaa aiheutua asiakkaalle verotuksellisia seuraamuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa