Minilex - Lakipuhelin

Markkinoiden väärinkäyttö arvopaperimarkkinoilla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joskus arvopaperimarkkinoilla saattaa ilmetä markkinoiden väärinkäyttöä, joka voidaan jakaa kahteen perusryhmään: markkinoiden manipulointiin ja sisäpiirikauppoihin. Markkinoiden väärinkäyttöä koskevissa markkinoiden väärinkäyttödirektiivissä ja -asetuksessa säädetään muun muassa sisäpiirisäännöksiin, markkinoiden manipulointiin sekä pörssiyhtiöiden tiedonantovelvollisuuksiin liittyvistä seikoista. Niillä pyritään luomaan yhtäläiset edellytykset EU-maiden kaikille talouden toimijoille ja näin varmistamaan yhteisön rahoitusmarkkinoiden luotettavuus ja sijoittajien luottamus kyseisiin markkinoihin. Tehokkaita ja toimivia arvopaperimarkkinoita voidaan ylläpitää ainoastaan, jos sillä toimivilla tahoilla on luottamus ja täten tahto toimia kyseisillä markkinoilla.

Markkinoiden väärinkäyttö on pyritty määrittelemään yleisesti ja joustavasti. Sitä voi esiintyä tilanteissa, joissa sijoittajat joko suoraan tai epäsuoraan ovat päätyneet epäedulliseen asemaan johtuen siitä, että tietyt tahot ovat käyttäneet hyväkseen luottamuksellisia tietoja eli tehneet sisäpiirikauppoja, vääristäneet rahoitusvälineiden hinnanmääritysmekanismeja tai levittäneet vääriä tai harhaanjohtavia tietoja ja näin manipuloineet markkinoita. Kaikki tällainen toiminta estää sijoittajien tasavertaisen aseman toteutumisen suhteessa toisiinsa. Markkinoiden väärinkäytön estämistä koskeva ilmoitusvelvollisuus edellyttää, että toimeksiannoista ja liiketoimista, joissa voi olla kysymys sisäpiirikaupoista tai markkinoiden manipuloinnista, on ilmoitettava Finanssivalvonnalle. 

Suomen lainsäädännössä markkinoiden väärinkäyttöä koskevat rikosnimikkeet ovat sisäpiirintiedon väärinkäyttö, törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö, markkinoiden manipulointi, törkeä markkinoiden manipulointi ja arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos. Kyseisistä rikoksista voi seurata sakko- tai jopa vankeusrangaistus.

Arvopaperimarkkinat ovat alati tärkeämmässä asemassa yhteiskunnassamme ja sen takia lainsäätäjä on katsonut, että arvopaperimarkkinoiden väärinkäytöksistä seuraa rikosoikeudellinen rangaistus. Arvopaperimarkkinarikoksia koskevat säännökset ovat jätetty melko avoimiksi ja useissa tilanteissa niiden arvioon liittyy tulkinnanvaraisuutta. Yksikään sijoittaja ei halua tilanteeseen, jossa joutuisi läpikäymään pitkän oikeudenkäynnin. Jos sijoittaja on epävarma esimerkiksi siitä, kuuluuko hänen saamansa tieto sisäpiirisääntelyn alaisuuteen, on liiketaloustietämyksen hallitsevan lakimiehen konsultointi äärimmäisen suositeltavaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa