Minilex - Lakipuhelin

Markkinoiden väärinkäyttö arvopaperimarkkinoilla

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joskus arvopaperimarkkinoilla saattaa ilmetä markkinoiden väärinkäyttöä, joka voidaan jakaa kahteen perusryhmään: markkinoiden manipulointiin ja sisäpiirikauppoihin. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet asiaa koskien ns. markkinoiden väärinkäyttödirektiivin ja se koskee siis myös Suomea. Sillä pyritään luomaan yhtäläiset edellytykset jäsenvaltioiden kaikille talouden toimijoille ja näin varmistamaan yhteisön rahoitusmarkkinoiden luotettavuus ja sijoittajien luottamus kyseisiin markkinoihin. Tehokkaita ja toimivia arvopaperimarkkinoita voidaan ylläpitää ainoastaan, jos sillä toimivilla tahoilla on luottamus ja täten tahto toimia kyseisillä markkinoilla.

Markkinoiden väärinkäyttö on pyritty määrittelemään yleisesti ja joustavasti. Sitä voi esiintyä tilanteissa, joissa sijoittajat joko suoraan tai epäsuoraan ovat päätyneet epäedulliseen asemaan johtuen siitä, että tietyt tahot ovat käyttäneet hyväkseen luottamuksellisia tietoja eli tehneet sisäpiirikauppoja, vääristäneet rahoitusvälineiden hinnanmääritysmekanismeja tai levittäneet vääriä tai harhaanjohtavia tietoja ja näin manipuloineet markkinoita. Kaikki tällainen toiminta estää sijoittajien tasavertaisen aseman toteutumisen suhteessa toisiinsa. Mikäli arvopaperinvälittäjällä on syytä epäillä johonkin arvopapereihin kohdistuvan markkinoiden väärinkäyttöä, sen on ilmoitettava siitä välittömästi Finanssivalvonnalle ja pidettävä asia muuten salassa.

Suomen lainsäädännössä markkinoiden väärinkäyttöä koskevat rikosnimikkeet ovat sisäpiirintiedon väärinkäyttö, törkeä sisäpiirintiedon väärinkäyttö, kurssin vääristäminen, törkeä kurssin vääristäminen ja arvopaperimarkkinoita koskeva tiedottamisrikos. Kyseisistä rikoksista voi seurata sakko- tai jopa vankeusrangaistus.

Arvopaperimarkkinat ovat alati tärkeämmässä asemassa yhteiskunnassamme ja sen takia lainsäätäjä on katsonut, että arvopaperimarkkinoiden väärinkäytöksistä seuraa rikosoikeudellinen rangaistus. Arvopaperimarkkinarikoksia koskevat säännökset ovat jätetty melko avoimiksi ja useissa tilanteissa niiden arvioon liittyy tulkinnanvaraisuutta. Yksikään sijoittaja ei halua tilanteeseen, jossa joutuisi läpikäymään pitkän oikeudenkäynnin. Jos sijoittaja on epävarma esimerkiksi saamansa tiedon sisäpiirimäisyydestä, on liiketaloustietämyksen hallitsevan lakimiehen konsultointi äärimmäisen suositeltavaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa