Minilex - Lakipuhelin

Liputusilmoitus ja sen sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liputusilmoitus on tiedote siitä, että jonkin tietyn listayhtiön omistus-tai ääniosuudet ovat muuttuneet. Liputusilmoituksen tekee Finanssivalvonnalle ja kyseiselle listayhtiölle osakkeenomistaja, jonka osuuksissa on tapahtunut muutosta. Muutoksen saa tehdä myös muu henkilö, jos hän käyttää määräysvaltaa osakkeenomistajassa. Ilmoituksen julkistamisen hoitaa puolestaan listayhtiö. Osakkeenomistajan on aina tehtävä ilmoitus pikimmiten.

Liputusilmoituksen sisällöstä säädetään valtiovarainministeriön antamalla asetuksella. Se on tehtävä kirjallisesti joko suomeksi, ruotsiksi tai muulla kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä. Finanssivalvonta on laatinut valmiin lomakkeen liputusilmoitukselle. 

Liputusilmoituksessa on mainittava yhtiön nimi, syy miksi ilmoitus tehdään, liputusilmoituksen tekemistä vaativan osakemäärän saavuttamisen, ylittämisen tai alittamisen ajankohta, eri osakelajikohtaisesti tarkka osuus osakkeiden luku- ja äänimäärästä, osakkeenomistajan nimi ja tämän mahdollinen rekisteritunnus. Mikäli osakkeenomistajia on useita, niin on myös mainittava se, kuinka omistusosuus jakautuu näiden henkilöiden kesken. Lisäksi on vielä mainittava niiden osakkeenomistajan määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta osakkeita tai äänioikeuksia hallitaan.

Listayhtiö on velvollinen julkistamaan osakkeenomistajan tai häneen rinnastettavan henkilön liputusilmoituksen ilman aiheetonta viivästystä. Yhtiöllä on oikeus täydentää ilmoitusta, jos siitä ei ilmene kaikki tarvittavat seikat. Tässä tapauksessa yhtiön on kuitenkin selkeästi ilmaistava, mitkä ovat sen lisäämiä kohtia. Lisäykset eivät kuitenkaan saa aiheuttaa kohtuutonta viivästystä tai muun laista haittaa. Vaikka liputusvelvollinen olisi antanut enemmän tietoja kuin mitä laki vaatii, on listayhtiön mainittava julkistuksessa myös kaikki nämä tiedot.

Liputussäännöksen tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja tarjota osakkeenomistajille mahdollisimman paljon tietoa listayhtiössä tapahtuvista muutoksista, koskivat ne sitten omistus- tai vallankäyttörakennetta. Osakkeenomistajat pystyvät liputuksen kautta arvioimaan muun muassa äänivallan muutokset sekä osakkeen arvon muutokset ennalta. Liputusilmoitusvaatimuksesta on olemassa myös poikkeuksia. Jos olet ei-ammattimainen sijoittaja ja osakkeenomistaja, liputusilmoituksen voi laatia yhdessä ammattilaisen kanssa, jolloin liputusilmoitus on varmasti sitä koskevien säännösten mukainen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa