Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän omaisuus vakuutena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän omaisuus voi olla vakuutena vainajan eläessään tekemistä veloista, kuolinpesän tekemistä veloista tai vierasvelkapanttina jonkun kolmannen veloista. Myös perillinen voi antaa osuutensa kuolinpesästä vakuudeksi. Tällöin panttioikeus ei kuitenkaan kohdistu mihinkään tiettyyn omaisuuteen, vaan perillisen oikeuteen saada omaisuutta perinnönjaossa.

Kun henkilö kuolee, hänen velkansa siirtyvät kuolinpesälle. Vainaja on voinut eläessään antaa omaisuuttaan velkansa vakuudeksi. Mikäli näin on tehty, kuuluu vakuutena oleva omaisuus kuolinpesän omaisuuteen. Omaisuuden antaminen vakuudeksi ei nimittäin vaikuta omistajuuteen, vaan perustaa vain velkojalle oikeuden saada kyseisestä omaisuudesta suoritus saatavalleen, jos velkaa ei sovitusti makseta. Velallisen kuolema ei vaikuta velkojan oikeuteen saada periä saatavaansa velan vakuudeksi annetusta pantista.

Mikäli vainaja on eläessään pantannut omaisuuttaan jonkun toisen velasta, eli antanut vierasvelkapantin, siirtyy panttiin liittyvä vastuu kuolinpesälle. Mikäli panttiin liittyvää päävelkaa ei saada perityksi siitä ensisijaisesti vastuussa olevalta taholta, voidaan se periä vakuudeksi annetusta kuolinpesän omaisuudesta.

Velkojille on annettu myös mahdollisuus vaatia kuolinpesältä vakuutta saatavalleen, jos vainajalta jäänyt velka ei ole vielä erääntynyt eikä siitä ole annettu riittävää vakuutta. Velkoja voi vaatia vakuutta, kun kuukausi on kulunut perunkirjoituksen toimittamisesta.

Kuolinpesän omaisuutta voidaan antaa vakuudeksi myös veloista, jotka syntyvät vasta kuolinpesän syntymisen jälkeen. Pantin antaminen kuitenkin edellyttää, että kaikki kuolinpesän osakkaat antavat siihen suostumuksensa. Kiinteää omaisuutta pantattaessa suostumus tulee antaa kirjallisesti, käytännössä siten, että kaikki osakkaat allekirjoittavat panttaussopimuksen tai antavat panttaukseen valtuutuksen. Osakkaiden suostumus vaaditaan, vaikka kuolinpesä olisi pesänselvittäjän hallinnossa. Mikäli joku kuolinpesän osakkaista on vajaavaltainen, edellyttää panttaus, että edunvalvoja saa siihen luvan holhousviranomaiselta.

Myös kuolinpesään kuuluva lesken hallintaoikeuden alainen omaisuus voidaan antaa vakuudeksi. Tällaista omaisuutta ei kuitenkaan saa antaa vakuudeksi ilman lesken suostumusta. Kun kyse on kiinteästä omaisuudesta, edellytetään, että leski antaa kiinnitykselle suostumuksensa kirjallisesti, kahden esteettömän todistajan tai kaupanvahvistajan allekirjoittamassa asiakirjassa. Mikäli lesken hallintaoikeuden alainen omaisuus on annettu vakuudeksi, voidaan se ulosmitata omistajansa velasta.

Kuolinpesän omaisuutta voidaan siis käyttää vakuutena tietyin edellytyksin. Vakuusjärjestelyt voivat kuitenkin osoittautua monimutkaisiksi. Epäselvyyksien ilmetessä suosittelemme kääntymään lakimiehen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa