Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän omaisuus vakuutena


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kuolinpesän omaisuus voi olla vakuutena joko vainajan eläessään tekemistä veloista, vierasvelkapanttina jonkun kolmannen veloista tai kuolinpesän tekemistä veloista. Myös perillinen voi antaa osuutensa kuolinpesästä vakuudeksi. Tällöin panttioikeus ei kuitenkaan kohdistu mihinkään tiettyyn omaisuuteen, vaan perillisen oikeuteen saada omaisuutta perinnönjaossa.

Kun henkilö kuolee syntyy kuolinpesä, jonne hänen velkansa siirtyvät. Vainaja on voinut eläessään antaa omaisuuttaan velkansa vakuudeksi. Mikäli näin on tehty, kuuluu vakuutena oleva omaisuus kuolinpesän omaisuuteen. Omaisuuden antaminen vakuudeksi ei nimittäin vaikuta omistajuuteen, vaan perustaa vain velkojalle oikeuden saada pantiksi annetusta omaisuudesta suoritus saatavalleen silloin, kun suoritusta ei sovitusti makseta. Velallisen kuolema ei vaikuta velkojan oikeuteen saada perityksi saatavaansa velan vakuudeksi annetusta pantista.

Mikäli vainaja on eläessään pantannut omaisuuttaan jonkun toisen velasta, eli antanut vierasvelkapantin, siirtyy panttiin liittyvä vastuu kuolinpesälle. Mikäli tähän panttiin liittyvää päävelkaa ei saada perityksi siitä ensisijaisesti vastuulla olevalta taholta, voidaan se periä vakuudeksi annetusta kuolinpesän omaisuudesta.

Velkojille on annettu myös mahdollisuus vaatia kuolinpesältä vakuutta saatavalleen tilanteessa, jossa vainajalta jäänyt velka ei ole vielä erääntynyt, ja josta ei ole vielä annettu riittävää vakuutta. Velkoja voi vaatia vakuutta sen jälkeen, kun on kulunut kuukausi perunkirjoituksen toimittamisesta.

Kuolinpesän omaisuutta voidaan antaa vakuudeksi myös veloista, jotka syntyvät vasta kun kuolinpesä on syntynyt. Pantin antaminen kuitenkin edellyttää, että kaikki kuolinpesän osakkaat antavat siihen suostumuksensa. Kiinteää omaisuutta pantattaessa suostumus tulee antaa kirjallisesti, käytännössä siten, että kaikki osakkaat allekirjoittavat panttaussopimuksen tai antavat panttaukseen valtuutuksen. Osakkaiden suostumus vaaditaan, vaikka kuolinpesä olisi pesänselvittäjän hallinnossa. Mikäli joku kuolinpesän osakkaista on vajaavaltainen, edellyttää panttaus, että edunvalvojalla on panttaukseen holhousviranomaiselta saatu lupa.

Myös kuolinpesässä oleva lesken hallintaoikeuden alainen omaisuus voidaan antaa vakuudeksi. Tällaista omaisuutta ei kuitenkaan saa antaa vakuudeksi kuolinpesästä ilman lesken suostumusta. Kun kyse on kiinteästä omaisuudesta, edellytetään, että leski antaa kiinnitykselle suostumuksensa kirjallisesti, kahden esteettömän todistajan tai kaupanvahvistajan allekirjoittamassa asiakirjassa. Mikäli lesken hallintaoikeuden alainen omaisuus on annettu vakuudeksi, voidaan se ulosmitata omistajansa velasta.

Kuolinpesän omaisuuden käyttö vakuutena on siis tietyin edellytyksin mahdollista. Vakuusjärjestelyt voivat kuitenkin osoittautua monimutkaisiksi, ja mahdollisten epäselvyyksien vallitessa voikin olla hyvä kääntyä lakimiehen puoleen.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa