Minilex - Lakipuhelin

Kuka on pörssivälittäjä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pörssivälittäjällä tarkoitetaan arvopaperinvälittäjää, esimerkiksi pankkia tai pankkiiriliikettä, joka on saanut oikeuden käydä kauppaa arvopapereilla julkisessa kaupankäynnissä. Julkista kaupankäyntiä arvopapereilla järjestävän arvopaperipörssin toimintaa koskevista säännöistä käy ilmi tarkemmat määräykset esimerkiksi siitä, miten ja millä perusteilla arvopaperipörssissä toimivan pörssivälittäjän oikeudet myönnetään ja peruutetaan.

Pörssivälittäjän pitää siis täyttää tietyt vaatimukset ennen kuin sille myönnetään oikeus toimia välittäjänä arvopaperipörssissä. Pörssivälittäjää koskee ensinnäkin samat yleiset edellytykset kun jokaista arvopaperinvälittäjää. Pörssivälittäjän tulee olla ammattitaitoinen sekä vakavarainen. Lisäksi, sen pitää aina ottaa huomioon asiakkaansa etu ja kertoa tälle kaikki toimeksiantoon ja asiakkaan päätöksentekoon mahdollisesti vaikuttavat relevantit tiedot.

Pörssivälittäjä on velvoitettu hoitamaan kaikki toimeksiantonsa arvopaperipörssin välityksellä, jos kyseessä on pörssiarvopaperia koskeva kauppa. Jos kuitenkin on asiakkaalle kannattavampaa tai, jos asiakas niin vaatii, saa pörssivälittäjä hoitaa toimeksiannon myös muulla tavalla kun pörssin kautta.

Arvopaperipörssin luotettavuus on yksi sen toiminnan tärkeimmistä lähtökohdista. Sen takia on tärkeää, että pörssivälittäjät eivät ole toisiinsa nähden minkäänlaisessa taloudellisessa riippuvuussuhteessa, esimerkiksi konsernisuhteessa. Pörssivälittäjällä on myös tiedonantovelvollisuus arvopaperipörssille, sillä sen on ilmoitettava kaikista pörssiarvopapereilla tehdyistä kaupoista, jos ne on tehty välittäjän omaan lukuun. Edelleen, myös pörssin ulkopuolella pörssiarvopapereilla tehdyistä kaupoista tulee ilmoittaa.

Pörssivälittäjän toiminta on luvanvaraista ja sen takia, lupa voidaan evätä, jos välittäjänä toimiva taho ei ole noudattanut edellä mainittuja pörssin omia sääntöjä tai niiden toimintaa koskevia lakeja. Jos tahdot esimerkiksi ostaa pörssiarvopapereita, on sinun velvollisuutesi tarkistaa, että pörssivälittäjä on toimiluvan saanut arvopaperinvälittäjä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa