Minilex - Lakipuhelin

Kuka on arvopaperinvälittäjä?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvopaperinvälittäjistä säädetään useassa eri laissa. Sillä tarkoitetaan sijoituspalveluyritystä, jolla on lain mukainen toimilupa tarjota sijoituspalvelua. Arvopaperinvälittäjä voi siis olla esimerkiksi suomalainen tai ulkomaalainen pankki tai pankkiiriliike, joka välittää asiakkailleen arvopapereita tai muita sijoituspalveluita. Arvopaperinvälittäjä voi tarjota asiakkaalleen sekä osto- että myyntitoimeksiantoja ja arvopapereiden vaihtoa ja merkintää. Arvopaperinvälittäjä on näiden edellä mainittujen kriteerien lisäksi lain vaatimusten mukainen, jos se toteuttaa kauppoja ammattimaisesti, asiakkaan pyyntöjen perusteella, suunnitelmallisesti sekä toistuvasti. Nykyään suurin osa arvopaperivälityksestä toteutetaan sähköisessä muodossa.

Arvopaperinvälittäjä, joka on saanut kaupankäyntiosapuolen oikeudet pörssiltä, saa toimia pörssiosakkeiden välittäjänä. Jos joku muu kuin sijoituspalveluyritys on lain ja pörssin omien sääntöjen mukainen, saattaa pörssi myöntää kyseisen oikeuden myös tälle henkilölle. 

Arvopaperinvälittäjä on oikeutettu saamaan asiakkaalta tarkkoja tietoja siitä, minkälaisia arvopapereita tämä haluaa ostaa tai myydä. Asiakkaan on kerrottava toimeksiannossa muun muassa mihin hintaan ja miten monta arvopaperia hän tahtoo ostaa. Esimerkiksi, että asiakas haluaa ostaa Kone Oyj:n osakkeita 100 kappaletta, 35 euron kappalehintaan. Arvopaperinvälittäjä veloittaa asiakkaalta toimeksianto- tai välityspalkkion sen mukaan, minkälaisesta kaupasta on kyse. Joskus kaupan hinta voi olla kiinteä. Tällöin arvopaperinvälittäjä sisällyttää edellä mainitut palkkiot kauppahintaan.

Myös arvopaperinvälittäjään kohdistuu velvollisuuksia. Välittäjän on aina otettava huomioon asiakkaan etu ja neuvottava häntä huolellisesti sekä viivytyksettä. Kuten asiakkaan toimeksiantoa koskeva tiedonantovelvollisuus, on välittäjänkin kerrottava toimeksiannon ostajalle perusteellisesti sellaisista seikoista, jotka saattavat vaikuttavaa asiakkaan päätöksentekoon. Jos välittäjä saa toimeksiantoja, jotka kaikki koskevat samaa arvopaperia, on välittäjän hoidettava ne siinä järjestyksessä, jossa hän on toimeksiantopyynnöt saanut. Välittäjän on aina oltava tasapuolinen kaikille asiakkaille.

Arvopaperinvälityspalvelua harkitessa täytyy ottaa huomioon lukuisia seikkoja. Asiakkaana sinun pitää tarkistaa, että välittäjä toimii toimiluvan puitteissa. Lisäksi eri välittäjien tarjoamat hinnat toimeksiannoista saattavat vaihdella huomattavastikin. Joku toinen välittäjä saattaa tarjota laajempia palveluita edullisemmin kun toinen. Jos olet epävarma arvopaperinvälittäjän laatimasta kirjallisesta sopimuksesta ja sen sisällöstä, kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen, joka voi tarkistaa kyseisen dokumentin laillisuuden.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa