Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen menettely käräjäoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti asiat ratkaistaan käräjäoikeudessa suullisessa pääkäsittelyssä. Suullisuusperiaate on yhteydessä julkisuusperiaatteeseen, eli yleisöllä on mahdollisuus tulla seuraamaan oikeudenkäyntejä. Suullisuusperiaatteen taustalla on myös ajatus keskitetystä oikeudenkäynnistä, jossa asiat käsitellään kaikkien osapuolien läsnä ollessa ja tuomioistuin perustaa ratkaisunsa vain oikeudenkäynnissä esille tuotuihin seikkoihin ja todisteisiin. Joskus yksinkertaiset ja selvät asiat saatetaan kuitenkin käsitellä käräjäoikeudessa kirjallisessa menettelyssä. Kirjallinen menettely ei kuitenkaan ole mahdollista, jos asiassa on tarpeen kuulla todistajia.

Rikosasiassa kirjallinen menettely edellyttää syytetyn suostumusta. Tämä johtuu ensinäkin oikeusturvasta ja toiseksi siitä, että kirjallinen menettely on mahdollinen vain, jos syytetty on tunnustanut rikoksen. Kirjalliseen menettelyyn tarvitaan kuitenkin myös asianomistajan eli rikoksen uhrin suostumus. Kirjallinen menettely ei ole mahdollinen, jos rikos on tehty alle 18-vuotiaana. Syytetty ei siis voi antaa suostumusta kirjalliseen menettelyyn, vaikka olisi sittemmin täyttänyt 18-vuotta. Käräjäoikeus tekee lopullisen päätöksen kirjallisen menettelyn hyväksymisestä. Jos syytetty on suostunut kirjalliseen menettelyyn, hän voi vielä perua suostumuksensa siihen asti, kunnes asia on ratkaistu. Jos asia on jo ratkaistu, suostumuksen peruuttaminen ei ole enää mahdollista. Oikeusturvan varmistamiseksi syytetyllä on oikeus vastata haasteeseen kirjallisesti ja hän voi tarvittaessa antaa myös suullisen lausuman käräjäoikeudelle. Kirjallisessa menettelyssä voidaan tuomita korkeintaan yhdeksän kuukauden ehdoton tai ehdollinen vankeusrangaistus taikka sakkorangaistus.

Riita-asiat ovat yksityisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden välisiä riitoja, joissa sovinto on yleensä sallittu. Näin ollen asianosaiset voivat suostua asian käsittelyyn kirjallisessa menettelyssä. Tällöin asia käsitellään oikeudenkäynnin valmisteluvaiheessa, jolloin käräjäoikeudella on hakijan haastehakemuksen lisäksi vastaajan kirjallinen vastaus haasteeseen. Jos asiaa ei saada kirjallisten vastausten perusteella valmistelussa ratkaistua, siirtyy oikeudenkäynti suulliseen pääkäsittelyyn. Riita-asiassa juttu voidaan ratkaista kirjallisessa menettelyssä myös yksipuolisen tuomion kautta. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa riita-asiassa, jos vastaaja ei vastaa haastehakemukseen tai vastaus ei vastaa esitettyihin kysymyksiin. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös, jos vastaaja ei ilmesty oikeudenkäyntiin. Yksipuolinen tuomio voidaan antaa myös kantajaa vastaan eli kanne voidaan hylätä kantajan passiivisuuden perusteella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa