Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen käsittely oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Prosessioikeuden yksi tärkeimmistä periaatteista on suullisuusperiaate. Suullisuusperiaatteen rinnalla vaikuttavat muun muassa julkisuusperiaate sekä kuulemisperiaate. Nämä periaatteet edistävät oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä. Pääsääntöisesti oikeudenkäynnit ovat siis sekä suullisia että julkisia, mutta poikkeuksiakin on paljon. Asia voidaan ratkaista kirjallisessa käsittelyssä ja joissain oikeusasteissa kirjallinen menettely on jopa pääsääntö. Näin on esimerkiksi korkeimmassa oikeudessa. Kun asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä, oikeudenkäyntiaineistona toimii muun muassa haaste/syyte, kirjalliset vastaukset, mahdolliset alempien tuomioistuinten ratkaisut sekä kirjalliset todisteet. Asia ratkaistaan siis oikeudenkäynnin aikana kertyneen kirjallisen aineiston perusteella. Asiaa ei voida käsitellä kirjallisessa menettelyssä, jos on tarpeen kuulla todistajia. Tällöin suullinen pääkäsittely on järjestettävä.

Käräjäoikeudessa asiat käsitellään pääsääntöisesti suullisessa pääkäsittelyssä. Yksinkertaiset asiat voidaan käsitellä myös kirjallisessa menettelyssä, mutta kirjallinen menettely vaatii aina asianosaisten suostumuksen sekä rikosasioissa vastaajan tunnustuksen. Vastaaja voi myös perua suostumuksensa niin kauan, kunnes asia on ratkaistu. Jos vastaaja on rikoksen tekohetkellä ollut alle 18-vuotias, rikosasiaa ei voida käsitellä kirjallisessa menettelyssä.

Hovioikeudessa taas kirjallinen käsittely on pääsääntönä. Asia tulee kuitenkin ratkaista suullisessa pääkäsittelyssä, jos joku asianosaisista sitä vaatii. Hovioikeus voi myös itse tehdä päätöksen pääkäsittelyn järjestämisestä. Muutoin asia siis ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, jolloin hovioikeuden esittelijä toimittaa tuomareille oikeudenkäyntiaineiston sekä oman ratkaisuehdotuksensa. Tämän jälkeen asia ratkaistaan esittelytilaisuudessa, jossa esittelijä selostaan asian tuomareille suullisesti.

Korkeimmassa oikeudessa kirjallinen käsittely on myös pääsääntönä. Korkeimmassa oikeudessa voidaan kuitenkin tarvittaessa järjestää suullinen käsittely muun muassa todistajien tai asiantuntijoiden kuulemiseksi. Suullinen käsittely voidaan rajata koskemaan vain osaa valituksen kohteena olevasta asiasta. Jos asiassa on järjestetty suullinen käsittely, korkein oikeus ottaa kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston lisäksi ratkaisussaan huomioon suullisessa käsittelyssä esitetyn aineisto. Myös korkeimmassa oikeudessa esittelijä selostaa asian tuomareille, jotka tekevät asiasta ratkaisun.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa