Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen käsittely hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asian käsittely hovioikeudessa alkaa kirjallisella valmistelulla. Siviiliasiassa kantajan vastapuolelle annetaan tilaisuus vastata valitukseen kirjallisesti. Rikosasiassa taas rikoksesta epäilty eli vastaaja saa lausua kirjallisesti syyttäjän valituksesta, tai syyttäjä vastaajan valituksesta. Valitukseen vastaamisen lisäksi osapuolet voivat tehdä asiassa vastavalituksen, eli valittaa itsekin asiasta. Vastavalituksen johdosta toisille osapuolille annetaan taas mahdollisuus lausua asiasta kirjallisesti. 

Vastauskierrosten jälkeen on vuorossa käsittely hovioikeudessa joko suullisessa pääkäsittelyssä tai kirjallisessa menettelyssä, jossa asianosaiset eivät ole läsnä. Asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, jollei siinä tarvitse toimittaa pääkäsittelyä. Hovioikeuden on toimitettava pääkäsittely, jos riita-asiassa asianosainen tai rikosasiassa asianomistaja tai vastaaja sitä vaatii. Pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, jos asiassa ei tarvitse ottaa vastaan suullista todistelua sen vuoksi, että näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä, ja pääkäsittelyn toimittaminen on muutoinkin selvästi tarpeetonta huomioon ottaen erityisesti asian laatu ja merkitys asianosaiselle. Asian laatu ei edellytä pääkäsittelyn pitämistä esimerkiksi silloin, kun kyseessä on prosessuaalinen kysymys, valitus on selvästi perusteeton tai valituksen kohteena olevasta asiasta ei ole enää riitaisuutta. 

Mikäli virallinen syyttäjä pyytää pääkäsittelyn toimittamista, on se toimitettava, jos asiassa on otettava vastaan suullista todistelua ja muulloinkin, kun hovioikeus pitää sitä tarpeellisena. Hovioikeus voi myös omasta aloitteestaan toimittaa pääkäsittelyn, jos se katsoo sen tarpeelliseksi. 

Jos asia ratkaistaan kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella eikä valittajan vastapuoli ole käyttänyt hovioikeudessa puhevaltaa, asiaa ratkaistaessa otetaan kuitenkin huomioon hänen asiassa aikaisemmin esittämänsä oikeudenkäyntiaineisto. Lisäksi tarvittaessa todistelutallenteelta on otettava selko käräjäoikeudessa vastaanotetun todistelun sisällöstä.

Mikäli käsittely siis pidetään kirjallisena, hovioikeudessa ei oteta uudelleen vastaan käräjäoikeudessa vastaanotettua suullista todistelua. Tällöin käräjäoikeuden ratkaisua saa suullisen todistelun osalta muuttaa vain, jos todistelua ei enää voida ottaa uudelleen vastaan. Rangaistusvaatimuksesta tehtyä ratkaisua saadaan kuitenkin muuttaa rikosasian vastaajan eduksi. Pääkäsittelyn pitämisestähän luovutaan hovioikeudessa sen vuoksi, että suullinen todistelu katsotaan käräjäoikeuskäsittelyn perusteella tarpeeksi selväksi, jolloin ratkaisua ei selväksi todetun näytön osalta voi enää hovioikeudessa muuttaa. Tilanne on kuitenkin eri silloin, kun todistelua ei ole enää mahdollista ottaa hovioikeudessa vastaan esimerkiksi todistajan kuoleman vuoksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa