Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksi prosessioikeuden tärkeimmistä periaatteista on suullisuusperiaate. Suullisuusperiaatteen mukaan asia ratkaistaan suullisessa pääkäsittelyssä ja tuomioistuin perustaa ratkaisunsa vain suullisesti esiin tuotuihin seikkoihin. Vaikka suullisuusperiaate on vahva periaate, asiat voidaan kuitenkin ratkaista myös kirjallisessa menettelyssä. Käräjäoikeudessa suullinen pääkäsittely on pääsääntönä, mutta hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa asiat ratkaistaan pääsääntöisesti kirjallisessa menettelyssä. Kirjallisessa menettelyssä ei voida ottaa vastaan henkilötodistelua, joten todistajien kuulemiseksi on aina järjestettävä pääkäsittely.

Käräjäoikeudessa kirjallinen käsittely on mahdollista, jos asianosaiset siihen suostuvat. Tahdonvaltaiset riita-asiat, joissa ei ole julkista intressiä, voidaan ratkaista kirjallisessa käsittelyssä, jos asianosaiset siihen suostuvat. Yksinkertaiset rikosasiat voidaan myös ratkaista kirjallisessa käsittelyssä, mutta tämä vaatii aina vastaajan ja asianomistajan suostumusta. Syytetty voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen, jos asiaa ei ole vielä ratkaistu. Rikosasiaa ei kuitenkaan voida ratkaista kirjallisessa käsittelyssä, jos rikos on tehty alle 18-vuotiaana. Suostumuksen lisäksi vastaajan on tunnustettava syytteessä selostettu rikos. Kun asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, se ratkaistaan siis kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Tuomari ratkaisee asian käräjäoikeuden kansliassa ja ratkaisu lähetetään asianosaisille kirjallisesti ennalta ilmoitettuna päivänä. Kirjallisessa menettelyssä voidaan rikosasiassa tuomita sakkorangaistus tai korkeintaan yhdeksän kuukauden ehdollinen tai ehdoton vankeusrangaistus.

Hovioikeudessa kirjallinen menettely on pääsääntönä, mutta asiassa tulee toimittaa pääkäsittely, jos joku asianosainen sitä vaatii. Kun asia ratkaistaan kirjallisessa käsittelyssä, hovioikeuden esittelijä toimittaa tuomareille käräjäoikeuden ratkaisun, valituksen, valittajan vastapuolen mahdollisen vastauksen sekä muun mahdollisen kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston. Lisäksi esittelijä toimittaa tuomareille oman ratkaisuehdotuksensa sekä mahdollisesti laatimansa muistion asiasta. Asia ratkaistaan esittelytilaisuudessa, johon tuomarit kokoontuvat. Esittelytilaisuudessa esittelijä selostaa asian tuomareille, jotka keskustelevat asiasta. Tarvittaessa ratkaisusta voidaan äänestää. Ratkaisu lähetetään asianosaisille kirjallisesti. Esittelytilaisuus ei ole julkinen, joten asianosaisilla tai yleisöllä ei ole sinne pääsyä.

Korkeimmassa oikeudessa käsittely on pääsääntöisesti kirjallista. Korkeimmassa oikeudessa asiat ratkaistaan siis kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Kirjallista oikeudenkäyntiaineistoa korkeimmassa oikeudessa ovat muun muassa käräjäoikeuden ja hovioikeuden ratkaisut, valituslupahakemus, valitus sekä valittajan vastapuolen vastaus. Korkein oikeus voi myös pyytää asianosaisilta kirjallisia lausumia tai muuta lisäselvitystä. Korkein oikeus voi myös järjestään rajoitetun suullisen pääkäsittelyn. Kun alemmissa tuomioistuimissa asiat ratkaistaan joko kokonaan kirjallisessa menettelyssä tai kokonaan suullisessa pääkäsittelyssä, korkein oikeus voi rajoittaa pääkäsittelyn esimerkiksi koskemaan tiettyä oikeuskysymystä tai todistusteemaa. Tällöin ratkaisua tehdessä voidaan ottaa huomioon sekä kirjallinen että suullinen oikeudenkäyntiaineisto. Korkeimman oikeuden ratkaisu annetaan kirjallisesti ennalta ilmoitettuna päivänä, jolloin se myös lähetetään asianosaisille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa