Minilex - Lakipuhelin

Kanteen muuttaminen on lähtökohtaisesti kielletty

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kanteenmuutoskielto on pääsääntö ja se palvelee koko oikeudenkäynnin tarkoituksenmukaisuutta. Se on myös ehdotonta prosessioikeutta. Asianosaiset eivät voi edes yksimielisinä sopia kanteen muuttamisesta, eikä tuomioistuimella ole harkintavaltaa kanteenmuutossääntöjen soveltamisessa. Laissa on kuitenkin säädetty poikkeuksia tähän pääsääntöön.

Haastehakemuksessa vaadittua oikeusseuraamusta eli kannevaatimusta voi aina supistaa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että osasta vaatimuksista luovutaan kokonaan. Lisäksi kannevaatimusta voi muuttaa muun muassa olosuhteiden muutoksenesikysymyksen ja lisävaatimusten perusteella. Edelleen asianosainen voi esittää uuden vaatimuksen, mikäli se johtuu olennaisesti samasta kanneperusteesta.

Kun kanneperustetta muutetaan, vedotaan uusiin oikeustosiseikkoihin. Tämä epävarsinainen kanteenmuutos on sallittua, kun asia ei uusien seikkojen johdosta muutu toiseksi. Tämän määrittää oikeusseuraamus; mikäli vaadittu oikeusseuraamus pysyy uusista oikeustosiseikoista huolimatta samana, kanteenmuutoskielto ei estä niiden esittämistä.

Kanteenmuutoskielloista ja niiden poikkeuksista on säädetty tarkasti lainsäädännöllä. Asianosaisen on hyvä olla niistä perillä ennen kanteen nostamista, jotta kaikkiin käytettävissä oleviin perusteisiin voidaan vedota ja kaikki tarpeelliset vaatimukset esittää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa