Minilex - Lakipuhelin

Kanteen jättäminen tutkimatta riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tietyissä tilanteissa tuomioistuin voi jättää kanteen tutkimatta. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomioistuin päättää, ettei kannetta käsitellä. Käytännössä tutkimatta jättämisessä on kyse siitä, että prosessinedellytyksissä oleva puute muodostaa esteen kanteen tutkimiselle. Tutkimatta jättäminen voi tapahtua vaihtoehtoisesti joko tuomioistuimen omasta aloitteesta taikka asianosaisen tekemästä prosessiväitteestä.

Tuomioistuimen päätös jättää kanne tutkimatta perustuu sellaiseen siis puutteeseen oikeudenkäynnin edellytyksissä, jota ei voida korjata. Puutteet pyritään kuitenkin ensisijaisesti korjaamaan. Kantajaa esimerkiksi voidaan kehottaa täydentämään haastehakemustaan. Mikäli hän ei noudata annettua kehotusta täydentää haastehakemusta ja jos haastehakemus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi, kanne voidaan jättää tutkimatta.

Prosessinedellytykset voidaan jakaa edelleen ehdottomiin sekä tahdonvaltaisiin prosessinedellytyksiin. Tuomioistuin ottaa huomioon ehdottomat prosessinedellytykset viran puolesta, eli asianosaisten ei tarvitse huolehtia niistä kummemmin. Pääsääntöisesti prosessinedellytykset ovat ehdottomia. Puute ehdottomassa prosessinedellytyksessä johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen oikeudenkäynnin vaiheesta riippumatta. Tahdonvaltaisen prosessinedellytyksen puuttumiseen tulee asianosaisen vedota hänen käyttäessä ensimmäisen kerran puhevaltaa. Prosessinedellytykset ovat siis ikään kuin muodollisena kriteerinä oikeudenkäynnille.

Prosessinedellytykset voivat koskea tuomioistuinta, asianosaisia, kannetta taikka kanteen nostamista ja ajamista. Esimerkiksi tuomari voidaan havaita esteelliseksi. Asianosaisilta voi puuttua asianosaiskelpoisuus, taikka kyseessä ei ole edes oikeusasia. Kantajalta voi esimerkiksi myös puuttua asiassa oikeudellinen intressi. Asia voi olla jo vireillä taikka vaihtoehtoisesti se on jo lainvoimaisesti ratkaistu.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »