Minilex - Lakipuhelin

Huumetesteistä säädetään laissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lisääntyvän huumeiden käytön seurauksena on tullut ajankohtaiseksi kysymys työntekijöiden huumetestauksesta. Huumetestauksen edellytyksistä on säädettävä laissa. Työelämää koskeva yksityisyyslaki sallii työntekijöiden testaamisen huumeiden käytön varalta tietyin edellytyksin ja rajoituksin.

Jokainen työnantaja ei voi edellyttää työntekijöiltään tai -hakijoilta huumetestiä. Vain sellaisilla aloilla, joilla mahdollinen huumaavien aineiden alaisuudessa työskentelevä henkilö voisi potentiaalisesti aiheuttaa mittavaa vahinkoa, on mahdollista edellyttää huumetestausta. Tällaisia ovat esimerkiksi liikenne tai tietyt teollisuuden alan tehtävät.

Työnantajan on ilmoitettava huumetestauksesta jo hakuvaiheessa. Huumetestausta voidaan tietyin edellytyksin vaatia työntekijältä myös työsuhteen kestäessä. Tällöin on edellytyksenä se, että on olemassa perusteltu syy epäillä henkilön olevan huumausaineriippuvainen tai toimivan huumausaineiden vaikutuksen alaisena. Lisäksi työn laadun on oltava sellaista, että se vaatii erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintaa tai hyvää reagointikykyä. Huumetestaus työsuhteen kestäessä edellyttää lisäksi mahdollisen vaaran tai vahingon aiheutumisen riskin olevan tietyn suuruista: on oltava perusteltu riski siitä, että toimiminen huumeiden vaikutuksen alaisena aiheuttaa yksilöiden turvallisuuden, tietoturvallisuuden, ympäristön tai esimerkiksi liikesalaisuuksien vakavan vaarantumisen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa