Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen täydentäminen riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian valmistelussa haastehakemukset tarkastetaan. Mikäli haastehakemus havaitaan puutteelliseksi, kantajaa on kehotettava määräajassa korjaamaan puutteet.  Puutteiden korjaamisen on kuitenkin oltava välttämätöntä oikeudenkäynnin jatkamiseksi tai vastauksen antamista varten. Haastehakemusta ei tule vaatia täydennettäväksi vain sellaisten vähäisten puutteiden vuoksi, jotka voidaan myöhemmin korjata esimerkiksi valmisteluistunnon aikana. Näin ollen puutteiden korjaamisen kynnys on korkea: korjaamistoimenpiteet ovat välttämättömiä joko oikeudenkäynnin jatkamiseksi taikka vastauksen antamista varten.

Haastehakemuksen puutteellisuus voi johtua joko sisällöllisistä taikka muodollisista seikoista. Sisällöllinen puute ovat esimerkiksi se, ettei kantajan vaatimuksia taikka vaatimusten perusteluita ole esitetty niin selkeästi, että vastaaja voisi antaa niihin yksilöidyn ja perustellun vastauksen. Muodollinen puute voi olla esimerkiksi asianosaisten henkilötietojen taikka allekirjoituksen puuttuminen.

Kantajalle on täydentämiskehotuksessa ilmoitettava millä tavoin haastehakemus on puutteellinen. Lisäksi kantajalle on kehotuksen yhteydessä mainittava siitä, että kanne voidaan jättää tukimatta tai hylätä, mikäli kantaja ei noudata täydentämiskehotusta. Täydentämiskehotus voidaan lähettää asianosaisten ilmoittamalla tavalla sähköisesti, puhelimitse taikka kirjallisesti.Haastehakemuksen täydentämiselle asetettu määräaika asetetaan niin pitkäksi aikaa yksittäistapauksessa kuin tapauksen olosuhteet edellyttävät. Erityisestä syystä tuomioistuin voi kuitenkin pidentää aikaisemmin asetettua haastehakemuksen täydentämisen määräaikaa. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa