Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemuksen täydentäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Haastehakemuksen täydentäminen voi olla käsillä, mikäli kantajan tuomioistuimeen toimittama haastehakemus on sillä tavalla puutteellinen, ettei vastaaja voi antaa sen perusteella vastaustaan tai oikeudenkäyntiä ei voida jatkaa. Haastehakemusta voidaan vaatia täydennettäväksi sekä sisällöllisten että muodollisten puutteiden perusteella. Täydentäminen on tarpeen esimerkiksi silloin, kun kantajan vaatimuksia tai niiden perusteita ei ole haastehakemuksessa esitetty niin selkeästi, että vastaaja voisi antaa yksilöidyn ja perustellun vastauksen.

Kanteen täydentämistä koskevassa kehotuksessaan tuomioistuimen on ilmoitettava, millä tavalla kanne on puutteellinen ja, että mikäli täydennystä ei tehdä, kanne voidaan jättää tutkimatta tai se voidaan hylätä. Haastehakemuksen täydentämiselle asetetaan määräaika, jota voidaan erityisestä syystä pidentää. Tällainen erityinen syy voi olla käsillä, jos hakija ei ole hänestä riippumattomasta syystä ehtinyt määräajassa täydentää hakemustaan. Haastehakemuksen täydentämistä voidaan pyytää ja täydentämiselle asetettua määräaikaa pidentää myös puhelinta tai muuta soveltuvaa tiedonvälitystapaa käyttäen. Voidaan katsoa, että haastehakemuksen täydennyttäminen puhelimitse on tarkoituksenmukaista vain vähäisten täydennyttämiskynnyksen ylittävien puutteiden osalta. Koska puhelimitse on vaikea tehdä selkoa vaikeammista asioista, olennaisten puutteiden osalta täydentämistä on syytä pyytää kirjallisesti. Tuomioistuin voi myös pyytää puhelimitse tapahtuneen täydentämisen vahvistamista kirjallisesti esimerkiksi sähköpostitse.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa