Minilex - Lakipuhelin

Edellytykset ryhmäkanteen nostamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ryhmäkanteella tarkoitetaan kannetta, jota kantaja ajaa kanteessa määritellyn ryhmän puolesta siten, että asiassa annettava tuomio tulee myös ryhmän jäseniä sitovaksi. Ryhmäkannetta voidaan ajaa kuluttajansuoja-asioissa. Asia voidaan käsitellä ryhmäkanteena, jos useilla henkilöillä on samaa vastaajaa vastaan vaatimuksia, jotka perustuvat samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin ja ryhmä on riittävän täsmällisesti määritelty.

Asian käsittelyn ryhmäkanteena tulee olla tarkoituksenmukaista ottaen huomioon ryhmän koko, asiassa esitettävien vaatimusten sisältö ja asiassa esitettävä todistelu. Vaatimusten tulee siis olla sillä tavalla samanlaisia, että niiden selvittäminen voi tapahtua samojen todisteiden pohjalta. Jos kukin vaatimus vaatii kovin yksityiskohtaista selvitystä, ei vaatimuksen tutkiminen ryhmäkanteen osana ole järkevää. Ryhmän kokoa ei ole lainsäädännössä määritelty, mutta yleisesti ottaen asian käsittelyn edellytetään olevan järkevämpää ryhmäkanteena kuin yksittäisinä kanteina, jotka voitaisiin yhdistää. Ryhmäkanteen vireille panevan kuluttaja-asiamiehen tulee lisäksi määritellä tunnusmerkit ryhmään kuulumiselle, joiden perusteella tuomioistuin lopullisesti ratkaisee, voiko jäsen kuulua kanneryhmään. Ryhmäkanteeseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ryhmän jäseneksi.

Ryhmäkanne on käytännössä useille kuluttajilla suunnattu mahdollisuus vaatia korvauksia vastaajalta samassa asiassa. Kuluttaja voi olla asiassa yhteydessä kuluttaja-asiamieheen, joka arvioi edellytykset ryhmäkanteen nostamiselle. Käytännössä vastaajan asemassa olevalle elinkeinonharjoittajalle annetaan ensin aikaa sopia hyvityksestä tai korvauksesta kuluttajien kanssa. Jos hyvityksestä tai korvauksesta ei sovita, voi kuluttaja-asiamies aloittaa neuvottelut korvauksista. Ryhmäkanteen nostaminen tulee siis ajankohtaiseksi vasta sitten, kun elinkeinonharjoittajan kanssa ei päästä sopuun asiasta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »