Minilex - Lakipuhelin

Edellytykset ryhmäkanteen nostamiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ryhmäkanteella tarkoitetaan kannetta, jota kantaja ajaa kanteessa määritellyn ryhmän puolesta siten, että asiassa annettava tuomio tulee myös ryhmän jäseniä sitovaksi. Ryhmäkannetta voidaan ajaa kuluttajansuoja-asioissa. Jotta asia voidaan käsitellä ryhmäkanteena, tulee tiettyjen edellytysten täyttyä. Jos useilla henkilöillä on samaa vastaajaa vastaan vaatimuksia, jotka perustuvat samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin ja ryhmä on riittävän täsmällisesti määritelty, ryhmäkanteen nostamisen edellytykset täyttyvät.

Ryhmäkanteen nostamisen tulee olla myös tarkoituksenmukaista. Tämän arvioinnissa otetaan huomioon ryhmän koko, esitettyjen vaatimusten sisältö sekä asiassa esitettävä todistelu. Ryhmän koosta ei ole määritelmää laissa. Lähtökohtana kuitenkin on, että asia on tarkoituksenmukaisempaa käsitellä ryhmäkanteena kuin yksittäisinä, yhdistettävinä kanteina. Kuluttaja-asiamiehen on ryhmäkanteen vireille panijana määriteltävä ryhmän jäsenen tunnusmerkit. Tuomioistuin ratkaisee näiden tunnusmerkkien perusteella sen, voiko jäsen kuulua kanneryhmään. Ryhmäkanteeseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista ryhmän jäseneksi. Vaatimusten sisällön tulee olla sillä tavalla samanlaisia, että niiden selvittäminen voi tapahtua samojen todisteiden pohjalta. Jos vaatimuksen tutkiminen edellyttää yksityiskohtaista selvitystä, ei sen tutkiminen osana ryhmäkannetta välttämättä ole paras ratkaisu.

Ryhmäkanne on käytännössä useille kuluttajilla suunnattu mahdollisuus vaatia korvauksia vastaajalta samassa asiassa. Kuluttajan yhteydenotosta kuluttaja-asiamies arvioi edellytykset ryhmäkanteen nostamiseksi. Käytännössä vastaajan asemassa olevalle elinkeinonharjoittajalle annetaan ensin aikaa sopia hyvityksestä tai korvauksesta kuluttajien kanssa. Jos hyvityksestä tai korvauksesta ei sovita, voi kuluttaja-asiamies aloittaa neuvottelut korvauksista. Ryhmäkanteen nostaminen tulee ajankohtaisesti vasta, kun asiassa ei päästä sovintoon elinkeinoharjoittajan kanssa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa