Minilex - Lakipuhelin

Arvopaperipörssitoiminnan luvan peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valtiovarainministeriö voi peruuttaa myöntämänsä toimiluvan joko kokonaan tai osittain ja syitä tähän voi olla useita. Tällöin arvopaperipörssin on luonnollisesti lopetettava toimintansa. Toimilupa voidaan peruuttaa esimerkiksi silloin, jos arvopaperipörssi syyllistyy toiminnassaan rikkomaan lakia, viranomaisten lain nojalla antamia määräyksiä, toimiluvan ehtoja tai arvopaperipörssin sääntöjä. Jos toimiluvan saanut yhteisö on vaikkapa antanut lupahakemuksessaan virheellisiä tai puutteellisia tietoja yhteisön toiminnasta tai muusta vastaavasta tärkeästä seikasta, voi lupaviranomainen evätä jo myönnetyn arvopaperipörssiluvan. Toimilupa voidaan peruuttaa myös itse arvopaperipörssin hakemuksesta, jos se ei enää aio jatkaa pörssitoimintaansa.

Arvopaperipörssiä ylläpitävään tahoon kohdistuu myös temporaalisia vaatimuksia. Arvopaperipörssin toimintalupa saatetaan nimittäin perua, jos pörssillä ei ole ollut toimintaa viimeisen kuuden kuukauden aikana. Tämän lisäksi, jos pörssi ei ole toimiluvasta huolimatta aloittanut toimintaansa 12 kuukauden sisällä luvan myöntämishetkestä, voi lupaviranomainen perua toimiluvan.

Kuten toimiluvan myöntämisen kohdalla, myös sen perumisen osalta, valtiovarainministeriön on pyydettävä Finanssivalvonnalta ja Suomen Pankilta lausunto toimiluvan muutoksia koskevissa asioissa. Vain, jos asian kiireellisyys niin vaatii, voi lupaviranomainen perua kokonaan tai osittain toimiluvan ilman kyseisten tahojen lausuntoja.

Ennen toimiluvan perumista arvopaperipörssille annetaan kuitenkin yleensä aikaa poistaa sen toiminnassa havaitut puutteellisuudet. Tämä on erittäin tärkeä huomioonotto pörssitoiminnan laajuuden sekä sen parissa liikkuvan huomattavan pääoman kannalta. Pörssitoimintaa voidaan nimittäin pitää merkittävänä markkinapaikkana, jossa rahoitusta tarvitsevat ja tahot, jotka haluavat laskea pääomaa liikkeelle kohtaavat. Täten onkin kohtuullista, että pörssitoiminnan ylläpitämiselle on sallittu pientä joustavuutta.

 Mikäli toimilupa kuitenkin perutaan, voi valtiovarainministeriö myös antaa määräyksiä siitä, millä tavalla toiminta lopetetaan. Valtiovarainministeriöllä on lisäksi ilmoitusvelvollisuus luvan peruttamisesta rekisteriviranomaiselle ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa