Minilex - Lakipuhelin

Arvopaperipörssissä tapahtuva kauppa on julkista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Julkisella kaupankäynnillä tarkoitetaan arvopaperipörssissä tapahtuvaa, arvopapereilla käytävää kauppaa. Arvopaperipörssissä tämä kaupan kohde tarkoittaa vaihdantakelpoista, yleiseen liikkeeseen saatettua arvopaperia kuten esimerkiksi julkisen osakeyhtiön osaketta tai joukkovelkakirjaa. Arvopaperipörssissä kauppaa käydään pörssiyhtiöiden osakkeilla. Suomessa tämä tarkoittaa usein suuryrityksiä sekä valtionyhtiöitä. Lain mukaan pörssissä voi olla kaupan kohteena muitakin kun arvopapereita, mutta arvopaperipörssi on juuri se muoto, joksi yleisö pörssin useimmiten mieltää. Pörssiä ylläpitävällä taholla täytyy aina olla toimivaltaisen viranomaisen lupa pörssitoimintaan tai sitä vastaavaan monenkeskiseen kaupankäyntimenettelyyn. Suomessa toimiluvan myöntää valtiovarainministeriö.

Arvopaperipörssissä tapahtuvaa kaupankäyntiä säännellään lailla. Pörssin säännöt muodostuvat näistä lain vaatimuksista sekä säännöistä, jotka pörssi laatii omaa toimintaansa varten. On tietysti mainitsemisen arvoista, että pörssin itse laatimat säännöt eivät saa olla lain vastaisia, vaan niitä täydentäviä. Yksi kaupankäynnin laillisista vaatimuksista on, että kauppa on julkista. Arvopaperipörssissä käytävä kauppa on sikäli julkista, että arvopaperipörssi on velvollinen julkistamaan yleisölle mahdollisimman ajantasaista tietoa tehtyjen kauppojen sekä osto- ja myyntitarjousten määristä ja hinnoista sekä välittäjistä. Julkisuusvaatimus sitoo pörssijärjestäjän lisäksi myös pörssiyhtiöitä, sillä niiden tulee luovuttaa yleisölle määriteltyjä tietoja omasta toiminnastaan. Näin ollen osakekauppaa arvopaperipörssissä harjoittavat tahot pystyvät perustamaan osto-ja myyntitarjouksensa tosiseikkojen pohjalta. Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei kuitenkaan voida ottaa julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Arvopaperipörssissä tapahtuva kauppa on julkista monestakin syystä. Ensinnäkin, sen tarkoituksena on lainmukaisesti saattaa yhteen ostajien ja myyjien tarpeet siten, että lopputuloksena syntyy sitovia arvopaperikauppoja. Kun arvopaperipörssin kaikilla osapuolilla on käytettävinään mahdollisimman paljon tietoa siitä, miten kaupan kohteena olevan arvopaperin hinta muodostuu, pysyvät arvopaperikauppaa sääntelevät markkinat tehokkaina ja toimivina. Suomessa arvopaperipörssi on määritellyt sen yhdeksi tavoitteeksi ylläpitää markkinapaikkaa, joka tarjoaa sen osapuolille tasapuolisuutta, avoimuutta sekä informatiivisuutta, olemalla silti tehokas ja nopea kauppojen välittäjä.

Julkisuus on määritelty lailliseksi vaatimukseksi myös, jotta arvopaperipörssissä tapahtuva kaupankäynti olisi mahdollisimman läpinäkyvää. Tällä pyritään välttämään muun muassa erilaisia sisäpiirikauppoja, joissa toisella osapuolella olisi huomattava etu sisäpiiritiedon johdosta. Onkin katsottu, että arvopaperipörssikauppa kärsisi vakavista uskottavuusongelmista, jos sisäpiirikauppoja ei kiellettäisi lailla. Pörssissä toimivien yritysten ja yksityisten henkilöiden on toimittava eettisesti moitteettomasti. Tämä tavoite vahvistaa sääntöä siitä, että arvopaperipörssin toimijoiden ei tule käyttää hyväkseen julkistamatonta tietoa, joka asettaisi heidät epäreiluun asemaan muihin toimijoihin nähden. 

On välttämätöntä huomioida, että julkista kapankäyntiä arvopapereilla voi käydä vain ja ainoastaan säännellyillä markkinoilla. Tahallinen tai jopa huolimaton julkinen kaupankäynti näiden markkinoiden ulkopuolella saattaa olla lailla tuomittavaa. Rangaistus kyseisestä menettelystä voi vaihdella. Samalla tavalla kuka tahansa arvopaperipörssissä toimintaa harjoittava voi saada rangaistuksen julkisuusvelvoitteen laiminlyönnistä.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa