Yritystämme pyydettiin vastaamaan kanteessa esitettyihin väitteisiin ja vaatimuksiin. Lakimiehen vastine oli rakennettu niin kuin Minilex kertoo: yrityksemme on vastaaja ja haastehakemuksen tekijä ja kanteen nostaja on kantaja. Yhteenvedossa yhtäkkiä me olimme jo sekä kantaja että vastaaja. Lakimiehemme selitti, että se on vain juridiikka, oikeus pitää vastineemme vastakanteena, ja tälle ei ole merkitystä. Tuomiossa selvisi, että kanteemme vastapuoliamme vastaan tarkoittaa, että me tunnustamme vastapuolen oikeuksia, joita vastustamme vastineen tekstissä. Hävisimme. Minilex kertoo, että vastakanne ei ole alisteinen pääkanteelle, vaan se on itsenäinen kanne. Vaatiiko vastakanne haastehakemuksen toimittamista ja omaa diaarinumeroa tai oikeus itse voi muuttaa vastaajan vastine vastakanteeksi.

Ei vielä vastauksia

Aiheeseen liittyvät kysymykset