Yritystämme pyydettiin vastaamaan kanteessa esitettyihin väitteisiin ja vaatimuksiin. Lakimiehen vastine oli rakennettu niin kuin Minilex kertoo: yrityksemme on vastaaja ja haastehakemuksen tekijä ja kanteen nostaja on kantaja. Yhteenvedossa yhtäkkiä me olimme jo sekä kantaja että vastaaja. Lakimiehemme selitti, että se on vain juridiikka, oikeus pitää vastineemme vastakanteena, ja tälle ei ole merkitystä. Tuomiossa selvisi, että kanteemme vastapuoliamme vastaan tarkoittaa, että me tunnustamme vastapuolen oikeuksia, joita vastustamme vastineen tekstissä. Hävisimme. Minilex kertoo, että vastakanne ei ole alisteinen pääkanteelle, vaan se on itsenäinen kanne. Vaatiiko vastakanne haastehakemuksen toimittamista ja omaa diaarinumeroa tai oikeus itse voi muuttaa vastaajan vastine vastakanteeksi.

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei ja kiitos kysymyksestäsi,

Kantajalla tarkoitetaan sitä osapuolta, joka on laittanut jutun tuomioistuimessa vireille ja pyytää tuomioistuimelta oikeussuojaa jotakin toista tahoa vastaan. Tätä toista tahoa, jota vastaan oikeussuojaa pyydetään, kutsutaan vastaajaksi.

Vastineella tarkoitetaan vastaajan antamaa vastausta kantajan kanteeseen. Vastineessa vastaaja voi joko myöntää kanteen tai vastustaa sitä. Jos vastaaja vastustaa kannetta, hänen on ilmoitettava sellaiset perusteet vastustamiselle, joilla on merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Vastaajan on myös mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava vastausta tukevat todisteet ja liitettävä mukaan tarpeelliset asiakirjat ja kirjalliset todisteet.

Vastakanteella tarkoitetaan sitä, että kanteessa vastaajaksi haastettu nostaa uuden kanteen alkuperäistä kantajaa vastaan. Ollakseen vastakanne, asian tulee koskea samaa tai samaan asiayhteyteen kuuluvaa asiaa kuin alkuperäinen kanne tai sellaista saatavaa, jota voidaan käyttää kuittaukseen. Samalla asialla tai samalla asiayhteydellä tarkoitetaan sitä, että kanne koskee samaa oikeussuhdetta. Kuittauksessa on kyse siitä, että osapuolet ovat yhtä aikaa toistensa velkojia ja velallisia, jolloin saamiset voidaan kuitata siltä osin, kuin ne peittävät toisensa.

Vaikka vastakanne on vastaus alkuperäiseen kanteeseen, se ei ole sille alisteinen, vaan vastakanne on itsenäinen kanne. Tämä tarkoittaa, että jos alkuperäinen kanne jostain syystä peruuntuu, vastakanteen käsittelyä jatketaan siitä huolimatta. Vastakanteella tarkoitetaan nimenomaan uutta kannetta, jonka jutussa vastaajaksi haastettu nostaa jutun alkuperäistä kantajaa kohtaan. Vastakanteen nostaminen edellyttää siis haastehakemuksen toimittamista.

Teillä oli ilmeisesti myös jotain vaatimuksia kantajaa kohtaan, jotka liittyivät samaan oikeussuhteeseen, tai kyse oli kuittauskelpoisesta saatavasta. Tällöin kyse on vastakanteesta ja teistä tuli tämän myötä myös jutun kantajia.

Jos teille jäi vielä kysyttävää asiaan liittyen, soittamalla lakipuhelimeen saatte nopeimmin vastauksen mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Hyvää kesän jatkoa!Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »