Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian tuomion kirjoitusvirheiden tai selvän virheen korjaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tuomion tekstissä oli esitetty eräs lainvoimaisuuden päivämäärä, jonka suhteessa saamisia oli joko riidanalaisia tai riidattomia. Kanslisti ilmoitti, että virheitä korjataan ainoastaan hovioikeuden käsittelyssä. Jälkeenpäin asianosainen sai tietää, että virhe oli kuitenkin korjattu ja korjattu tuomio oli lähetetty lakimiehelle. Päämies osti tuomion tekstin, jossa virhe oli korjattu vedoten ROL 11 luku 9§. Lakimies ei suostu kommentoimaan pitämällä asiaa vähäpätöisellä. Käsityksemme, se on rikosasioiden virheiden korjaamisohje. Onko mahdollista ROL:in pykälien soveltaminen siviiliriita-asiaan?

1 vastaus


Minilex

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei!
Riita-asioiden oikeudenkäyntiin sovelletaan lähtökohtaisesti oikeudenkäymiskaarta (OK) ja rikosasioiden oikeudenkäyntiin lakia oikeudenkäynnistä rikosasioissa (ROL). OK on eräänlainen oikeudenkäyntien yleislaki, jota sitten ROL erityislakina täydentää tai poikkeaa OK:sta. On siis mahdollista, että rikosasioihin sovelletaan tietyiltä osin OK:n säännöksiä, mutta toiseen suuntaan vuorovaikutussuhteen ei pitäisi toimia.
Jos kyseessä on tilanne, jossa riita-asia koskee rikosasian käsittelyyn yhdistettyä yksityisoikeudellista vaatimusta, virheen korjaamiseen voitaisiin soveltaa ROL 11 luvun 9§:ää. Jos kyseessä on kuitenkin ikään kuin puhdas riita-asia, virheen korjaamiseen tulisi soveltaa OK 24 luvun 10§:ää, joka on tosin identtinen ROL 11 luvun 9§:n kanssa.

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »