Syytteenä törkeä pahoinpitely joka kohdistunut pieneen lapseen.Vastaajina lapsen isä ja äiti.Toissijaisena syytteenä törkeä vammantuottamus.Lisäksi asianomistajalla erinäisiä rahallisia korvausvaateita.Loppukeskustelussa syyttäjä ja asianomistaja esittää isälle tuomiota törkeästä pahoinpitelystä+korvaukset ja äidille toissijaisesta syytteestä+korvaukset(asianomistaja luopuu kaikista syytteistä äidin osalta tässä vaiheessa).Tuomiossa isä todetaan syylliseksi törkeään pahoipitelyyn+korvauksiin ja äidin syytteet hylätään kaikilta osin.Millä eri valitusskenaario vaihtoehdoilla asia etenee käräjäoikeudesta hovioikeuteen isän, äidin tai isän+äidin osalta?

1 vastaus


Minilex

Nainen

Soita lakimiehelle - 0600 12 450

Hei,

Asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla. Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa yhteydessä muutoksenhakuohjeet. Muutoksenhakijan tulee ensin ilmoittaa tyytymättömyyttä käräjäoikeudelle seitsemän päivän kuluessa ratkaisusta. Tämän jälkeen muutoksenhakijan on 30 päivän kuluessa toimitettava valituskirjelmä, joka osoitetaan hovioikeudelle.

Pääsääntöisesti asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, kun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta valittamalla. Kuitenkaan rikosasian vastaaja, joka on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta, ei tarvitse jatkokäsittelylupaa miltään osin, jos valitus koskee hänen syykseen luettua rikosta taikka rangaistusta. Myöskään asianomistaja ei tarvitse jatkokäsittelylupaa miltään osin asiassa, jos vastaaja on tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta ja valitus koskee vastaavan syyksi luettua rikosta taikka vastaajalle tuomittua rangaistusta.

Jatkokäsittelylupa on myönnettävä, jos ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta, käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä, lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeää myöntää asiassa jatkokäsittelylupa tai luvan myöntämiseen on muu painava syy.

Mikäli osapuolet eivät valita, se tulee lainvoimaiseksi ja pysyväksi. Lainvoimaiseen tuomioon voi hakea muutosta vain turvautumalla ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin, joita ovat kantelu, menetetyn määräajan palauttaminen sekä purku. Kertomassasi tapauksessa, mikäli kumpikaan osapuoli ei ole valittanut eikä ilmoittanut tyytymättömyyttään määräaikojen kuluessa, tuomio on siis lainvoimainen. Tapauksessa siis tulevat kysymykseen lähinnä ylimääräiset muutoksenhakukeinot sanamuotosi mukaan valitusskenaariona.

Toivottavasti vastauksesta oli sinulle apu. Lisäkysymyksien suhteen kannattaa olla yhteydessä lakipuhelimeen. Mukavaa päivää!

Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.
Varmista asiasi lakipuhelimesta, soita
0600 12 450.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


Aiheeseen liittyvät kysymykset

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »