Minilex - Lakipuhelin

Tapaturmakorvaus - KKO:2014:15

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tapaturmakorvaus
    Syy-yhteys

Ratkaisussa KKO:2014:15 oli kysymys siitä, ovatko A:n aivoinfarkti sekä näkökyvyn osittainen menettäminen korvaukseen oikeuttavassa syy-yhteydessä hänelle aikaisemmin samana vuonna sattuneeseen työtapaturmaan. A oli saanut työmatkalla 31.1.2010 niskan retkahdusvamman suistuttuaan autolla ojaan. A:lle oli määrätty työtapaturmasta kolme päivää sairauslomaa, jonka jälkeen A oli palannut takaisin töihin. A oli herännyt 22.5.2010 työmatkalla kovaan päänsärkyyn ja samalla huomannut menettäneensä näkökyvyn molemmista silmistään. A:lla oli todettu tuolloin aivoinfarkti sekä näkökenttäpuutoksia vasemmassa silmässä, joista hänelle oli määrätty kuusi kuukautta sairauslomaa sekä kolmen kuukauden pituinen kielto ajaa autoa. Vakuutusyhtiö oli maksanut 31.1.2010 aiheutuneesta niskan retkahdusvammasta A:lle päivärahaa sekä sairaanhoitokuluja 1. - 3.2.2010 väliseltä ajalta. Vakuutusyhtiö ei katsonut 22.5.2010 aiheutuneen aivoinfarktin ja näkökyvyn osittaisen menetyksen liittyvän 31.1.2010 työajossa tapahtuneeseen tapaturmaan, eikä tämän vuoksi se katsonut A:lla olevan myöskään oikeutta tapaturmavakuutuslain mukaiseen korvaukseen. A haki muutosta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnalta sekä vakuutusoikeudesta. Sekä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta että vakuutusoikeus hylkäsivät A:n valituksen. Korkein oikeus myönsi A:lle valitusluvan. Tapaturmavakuutuslain 1 §:n 1 momentin mukaan työntekijällä on oikeus saada korvausta työtapaturmasta. Oikeuskäytännön mukaan vamman tai sairauden on katsottu aiheutuneen tapaturmasta, jos tapaturman sekä vamman tai sairauden välillä voidaan arvioida lääketieteellisesti olevan todennäköinen syy-seuraussuhde. Korkeimmassa oikeudessa esitetyssä lääketieteellisessä selvityksessä A:lla on todettu aivovaltimon dissektoituminen eli repeytyminen ja tukos. Aivovaltimon dissektoitumisen on lääketieteellisessä selvityksessä todettu voivan aiheutua joko traumaperäisesti tai vaihtoehtoisesti spontaanisti esimerkiksi silloin, kun henkilöllä on jokin valtimosairaus. Lääkärinlausunnon mukaan A:n aivoinfarktin on katsottu olevan todennäköisessä syy-yhteydessä A:lle 31.1.2010 aiheutuneeseen tapaturmaan. 22.5.2010 aiheutuneelle aivoinfarktille ei ole katsottu olevan olemassa muuta selittävää tekijää, kuten perinnöllisiä sairauksia, kuin 31.1.2010 sattunut tapaturma. Korkein oikeus totesi, että asiassa ei ole esitetty sellaista lääketieteellistä selvitystä tai mitään muutakaan selvitystä, josta olisi selvinnyt jokin muu aivovaltimon dissektoitumisen eli repeämän aiheuttanut tapahtuma kuin 31.1.2010 sattunut tapaturma. Näin ollen korkein oikeus katsoi aivovaltion dissektoituman todennäköisesti aiheutuneen 31.1.2010 sattuneen tapaturman vuoksi, jonka seurauksena todennäköisesti aivoinfarkti ja näön osittainen menetys ovat aiheutuneet myöhemmin keväällä. Korkein oikeus kumosi vakuutusyhtiön päätöksen ja määräsi sen suorittamaan tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen tapaturman seurauksena aiheutuneista aivoinfarktista ja näkökyvyn osittaisesta menetyksestä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa