Minilex - Lakipuhelin

Samastaminen -KKO:2001:52

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • vakuutussopimus
    Vahinkovakuutus
    Vakuutusehdon kohtuullistaminen
    Samastaminen
    Kuluttajansuoja

Tapauksessa A oli antanut B:lle luvan käyttää autoaan, mutta B olikin A:n tietämättä nauttinut alkoholia ja lähtenyt myöskin ajamaan autoa alkoholin vaikutuksen alaisena. B kolaroi auton ja A vaati vakuutusyhtiöltä korvauksia tapahtuneesta vahingosta, mutta koska kuljettaja oli ajanut autoa alkoholin vaikutuksen alaisena, katsottiin, että vakuutusyhtiön maksamat korvaukset olivat oikeutetusti evätty A:lta B:n lainvastaisen toiminnan vuoksi. Hoviokeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota, vaan katsoi, ettei vakuutussopimuslain nojalla ole kohtuutonta, että vakuutusyhtiön maksamat korvaukset jätettiin A:lle maksamatta. 

 

A valitti ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen, jossa todettiin, että autovakuutuksen yleisten ehtojen mukaan vakuutuksen kohteena olevan auton korvausta voidaan alentaa niissä tilanteissa, joissa vakuuttajan alkoholin käyttö on osallisena vakuutustapahtumaan. Samoihin ehtoihin sisältyi myös ehto siitä, että myös siihen henkilöön, kenelle vakuuttaja on antanut oikeuden käyttää ajoneuvoa, on sovellettava samoja alkoholinkäytön ehtoja kuin auton vakuuttajaankin. 

 

Auton omistaja A piti tuomioistuinten päätöksiä kohtuuttomina sillä perusteella, ettei hän tiennyt tai voinut tietää B:n alkoholinkäytöstä tai ajamisesta ajoneuvolla alkoholin vaikutuksen alaisena. Jos kuitenkin oltaisiin tultu siihen tulokseen, että A ei voinut tietää B:n alkoholin käytöstä ja jos tätä oltaisiin voitu pitää lieventävänä asianhaarana tapaukseen, korkein oikeus olisi olosuhteet huomioon ottaen voinut päättää, että on kohtuutonta A:ta kohtaan evätä häneltä korvaukset kun hänellä ei ollut vaikutusta tapahtumien kulkuun. Kuitenkin tässä tapauksessa A ei missään vaiheessa kiistänyt, etteikö tapaturma olisi aiheutunut puhtaasti B:n alkoholin käytöstä, mikä osaltaan huononsi A:n asemaa tapauksessa. Jos olisi ollut jokin muu seikka alkoholin lisäksi, joka olisi osaltaan voinut haitata olennaisesti B:n ajokykyä, tuomioistuin olisi saattanut tulla toiseen päätökseen tapauksen suhteen. 

 

Tärkeään asemaan asian ratkaisun kannalta nousi esimerkiksi samastamisen periaate. Sen mukaan samastettava henkilö on samassa asemassa seuraamusten näkökulmasta kuin vakuuttaja itse. Silloin, kun samastamisen perusteena on vakuuttajan suostumus vakuutuksen kohteena olevaan ajoneuvoon ja sen käyttämiseen, vakuuttaja on suostumuksellaan hyväksynyt sen, että ottaa kantaakseen samastettavan henkilön riskialttiista toiminnasta. Tällöin hyvin tärkeään rooliin nousee vaatimus erityisen huolellisesta menettelystä ja riskeihin valmistautumisesta. Samastamistilanteissa vain harvoin tulee kyseeseen tapauksia, joissa vakuuttajan tietämättömyys samastettavan moitittavasta toiminnasta vaikuttaisi vakuutuskorvausten saamiseen vakuuttajan näkökulmasta positiivisella


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa