Minilex - Lakipuhelin

Virkasuhteen päättyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkasuhde voi päättyä usealla eri tavalla ja useiden syiden seurauksena. Ensinnäkin virkasuhde voi päättyä virkamiehen itsensä suorittamalla irtisanoutumisella. Virkasuhde voi päättyä siten, että viranomainen irtisanoo virkamiehen. Virkamies voidaan irtisanomisen sijasta lomauttaa siten, että virkamiehen virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään määräajaksi tai toistaiseksi virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa. Virkamiehen virkasuhde voidaan myös purkaa heti, jos virkamies törkeästi rikkoo tai laiminlyö virkavelvollisuuksiaan.

Virkasuhteen päättyminen voi lisäksi perustua viraltapanoon, joka voi olla joko rikosoikeudellista taikka kurinpidollista. Luonnollisin tapa päättää virkasuhde on virkamiehen eroamisiän täyttyminen. Poikkeuksellisesti virkasuhde voi olla määräaikainen. Tällöin virkasuhde päättyy, kun määräaika päättyy.

Mikäli virkamiehelle on virkasuhteen perusteella myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke toistaiseksi, virkasuhde lakkaa ilman irtisanomista tai muuta virkasuhteen päättymistä tarkoittavaa toimenpidettä sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana virkamiehen oikeus sairausajan palkan saamiseen on päättynyt. Jos työnantaja on saanut työkyvyttömyyseläkepäätöksestä tiedon myöhemmin, tiedoksisaantikuukauden päättyessä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa