Minilex - Lakipuhelin

Velkojien päätöksen moittiminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Velkojien päätöksenteolle asetetaan laissa tiettyjä ehtoja. Tarkemmin sanottuna laki sisältää kaksi kieltoa; kohtuuttoman päätöksen kiellon sekä epäoikeutetun edun kiellon. Velkojat eivät siten saa tehdä päätöstä, josta seurauksena on jollekin epäoikeutettua etua tai päätöstä, joka on velallista tai velkojaa kohtaan ilmeisen kohtuuton. Velkojien päätöksentekoa rajoittavien kieltojen tarkoituksena on estää konkurssipesässä velkojien enemmistövallan väärinkäyttäminen. Tuomioistuin voi velallisen tai velkojan hakemuksesta kumota tai muuttaa kiellon vastaisen päätöksen. Velkoja, joka on ollut velkojainkokouksessa läsnä tai ottanut osaa muuhun päätöksentekomenettelyyn, on ilmoitettava tyytymättömyytensä tehtyyn päätökseen.

Tyytymättömyyden ilmaisemiselle on myös säädetty konkurssilaissa kuukauden määräaika. Määräaika lasketaan kokouksesta tai päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksentekoon osallistuneella velkojalla on oikeus vaatia päätöksen kumoamista vain, jos asiasta on päätetty velkojan kannan vastaisesti. Velkojainkokoukseen kutsuttu, mutta sieltä poisjäänyt velkoja ei voi vedota siihen, että päätös ei ole syntynyt kokousmenettely koskevien konkurssilain säännösten edellyttämällä tavalla. Samoin velkoja, joka ei ole muussa päätöksentekomenettelyssä ilmaissut mielipidettään, menettää oikeutensa moittia tehtyä päätöstä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa