Minilex - Lakipuhelin

Sovinto konkurssissa on vaihtoehto konkurssituomiolle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettely on mahdollista päättää sovintoon ennen lopputilityksen hyväksymistä. Sovinto konkurssissa on näin ollen vaihtoehto tuomioistuimen julistamalle konkurssituomiolle. Sovinnon tekemiseen sovelletaan konkurssilain nimenomaisia säännöksiä, joita on noudatettava, jotta sovinto katsottaisiin viralliseksi vaihtoehdoksi konkurssituomiolle. Sovinnon vahvistaminen edellyttää laissa tarkemmin määriteltyä velkojien määräenemmistön kannatusta, sovintoa mahdollisesti vastustaneiden velkojien saatavan jako-osuuden riittävää määrä sekä konkurssipesän velkojen maksun turvaamista.

Sovinto on mahdollista tehdä valvontapäivän jälkeen. Valvontapäivällä tarkoitetaan päivää jolloin velkojan on viimeistään ilmoitettava saatavansa konkurssivelalliselta. Viimeistään sovinto on kuitenkin tehtävä ennen kuin tuomioistuin antaa konkurssituomion. Konkurssissa tehtävästä sovinnosta on laadittava kirjallinen asiakirja, jonka sekä velkojien että velallisen on allekirjoitettava.

Sovintoasiakirja pitää sisällään ainakin sopimuksen siitä, kuinka paljon velallisen on veloistaan maksettava ja minkälaisella maksuaikataululla velan maksu tapahtuu. Tuomioistuimen tehtävänä on tarkastaa tehty asiakirja ja vahvistaa se. Kun tuomioistuin on vahvistanut sovintoasiakirjan, se sitoo sopimusosapuolia. Sovinnon vahvistaminen päättää konkurssimenettelyn, jolloin pesänhoitajan määräys ja velkojien päätösvalta konkurssissa lakkaavat.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa