Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuin vahvistaa sovinnon konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettelyn aikana tehtävän velallisen ja velkojien välisen sovinnon vahvistaminen kuuluu tuomioistuimen tehtäviin. Sovintoehdotus tulee tuomioistuimen tutkittavaksi velallisen hakemuksesta. Tuomioistuimen on tutkittava, että ehdotettu sovinto sekä sovintoasiakirja ja siihen liitetyt selvitykset täyttävät laissa säädetyt edellytykset.

Tuomioistuimen on vahvistettava sovinto, mikäli konkurssilain edellytykset täyttyvät eikä velkoja ole tehnyt vaatimusta tuomioistuimelle ratkaista hänelle sovinnossa tarjotun jako-osuuden oikeaa määrää. Jos velkoja on tämän vaatimuksen tuomioistuimelle esittänyt, sovinto voidaan vahvistaa vasta, kun tuomioistuimen päätökseen ei voida enää hakea muutosta eli kun ratkaisu on lainvoimainen.

Sovintoa vastustavan velkojan vaatimuksesta, voidaan sovinto jättää kuitenkin vahvistamatta, jos sovinto loukkaisi velkojien yhdenvertaisuutta tai olisi muuten velkojan kannalta kohtuuton.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa