Minilex - Lakipuhelin

Sovinnon vahvistamisen oikeusvaikutukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettely päättyy, kun tuomioistuin vahvistaa velallisen ja velkojien välisen sovinnon. Tällöin lakkaavat myös pesänhoitajan määräysvalta ja velkojien päätösvalta konkurssipesässä. Konkurssipesään kuuluva omaisuus siirtyy sovinnon vahvistamisen seurauksena takaisin velallisen hallintaan, ellei toisin ole sovittu velallisen ja velkojien kesken. Sovinnon vahvistamisen oikeusvaikutukset astuvat voimaan heti sen jälkeen, kun tuomioistuin on sovinnon vahvistanut.

Velkoja, joka hakee muutosta tuomioistuimen vahvistamaan konkurssin päättävään sovintoon, voi vaatia velalliselle palautuneeseen omaisuuteen kohdistettavan turvaamistoimen määräämistä tuomioistuimelta. Turvaamistoimella turvataan velkojan saaminen velalliselta. Turvaamistoimella tarkoitetaan esimerkiksi takavarikkoa, jolla estetään velallista hävittämästä omaisuutta.

Velallinen vastaa ainoastaan sovinnossa laaditun sopimuksen mukaisista suorituksista velkojille eivätkä velkojat voi näin ollen vaatia saataviaan muilta osin maksettavaksi velallisen myöhemmin mahdollisesti saamasta omaisuudesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa