Minilex - Lakipuhelin

Velallisen vahingonkorvausvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettelyn aikana myös velallinen voi joutua korvausvaatimusten kohteeksi. Velallisen on myötävaikutettava siihen, että konkurssimenettely saadaan asianmukaisesti päätökseen ja pesänhoitaja pystyy suorittamaan tehtävänsä. Velallista koskee konkurssimenettelyssä myös laissa tarkemmin määritelty tiedonantovelvollisuus.

Velallista konkurssimenettelyssä koskevien velvollisuuksien tehosteeksi konkurssilaissa säädetään velallisen velvollisuudesta korvata konkurssipesälle tai velkojalle aiheuttamansa vahinko, jos velallinen laiminlyö olennaisesti myötävaikutusvelvollisuuttaan.

Velallisen velvollisuutena on muun muassa huolehtia siitä, että pesänhoitaja saa pesään kuuluvan omaisuuden hallintaansa. Vahinkoa voi aiheutua siitä, että velallinen ei luovuta pesänhoitajalle esimerkiksi velallisen toimitilojen avaimia ja tästä syystä pesänhoitajan tehtävien suorittaminen estyy tai viivästyy.

Jos velallinen salaa omaisuuttaan pesänhoitajalta, velallisen myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti voi tulla rangaistavaksi velallisen petoksena tai jopa törkeänä velallisen petoksena. Vaikka velallista rangaistaisiin edellä mainituista teoista, ei rangaistus kuitenkaan rajoita velallisen vahingonkorvausvelvollisuutta konkurssipesälle tai velkojalle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa