Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettely

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettely alkaa kun velallinen tai velkoja hakee käräjäoikeudelta konkurssiin asettamista. Kun tuomioistuin asettaa velallisen konkurssiin, hän menettää oikeutensa määrätä konkurssipesän omaisuudesta ja tuomioistuin määrää pesänhoitajan selvittämään konkurssipesän ja hoitamaan velkojien kanssa sen hallintoa.

Konkurssimenettelyssä selvitetään siis velkojien saatavat, realisoidaan pesän omaisuus ja jaetaan pesän varat tuomioistuimen vahvistaman ja pesänhoitajan laatiman jakoluettelon mukaisesti velkojille. Täysimittainen konkurssimenettely päättyy pesänhoitajan laatimaan lopputilitykseen, joka velkojien on hyväksyttävä. Normaalisti täysimittainen konkurssimenettelyn kesto on noin 2-5 vuotta, mutta esimerkiksi riidat voivat pidentää prosessia huomattavastikin.

Konkurssimenettelyn on myös mahdollista päättyä sovintoon, jos neljä viidesosaa velkojista kannattaa sitä.

Jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelystä syntyvien kustannusten kattamiseen, tai jos velkojien jako-osuudet jäävät hyvin pieniksi tuomioistuin tekee päätöksen konkurssin raukeamisesta. Jos pesään jää konkurssin rauetessa varoja, ne luovutetaan ulosottomiehelle, jonka tehtäväksi tulee jakaa varat velkojille.

Vaihtoehtona konkurssin raukeamiselle on konkurssin jatkuminen julkisselvityksenä, josta tuomioistuin päättää konkurssiasiamiehen esityksestä. Edellytys julkisselvitykseen siirtymiselle on se, että velallisen konkurssia edeltävään tai konkurssipesän liittyy selvitystarpeita tai että toimelle on jokin muu erityinen syy.

Lisätietoja konkurssimenettelystä tai julkisselvityksestä voi kysyä esimerkiksi asiaan perehtyneiltä lakimiehiltä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »