Minilex - Lakipuhelin

Maksu asiakirjan toimittamisesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajalla on oikeus vaatia maksu tietyistä velalliselle ja velkojille toimittamistaan asiakirjoista. Maksun perimiseen pesänhoitajalla on oikeus siinä tapauksessa, että velallinen tai velkoja on häneltä asiakirjaa erikseen pyytänyt ja asiakirjan kopioimisesta ja toimittamisesta syntyneitä kustannuksia ei voida pitää tavanomaisina.

Pesänhoitaja ei voi kuitenkaan vaatia maksua sellaisista asiakirjojen toimittamisista, jotka hän on lain nojalla velvollinen kyseisille tahoille toimittamaan. Saadakseen jako-osuutta konkurssissa velkojan on valvottava konkurssisaatavansa kirjallisesti valvontakirjelmän muodossa. Jos valvontakirjelmä on toimitettu muulla kuin jollakin Euroopan unionin jäsenvaltion virallisella kielellä ja kirjelmä joudutaan sen vuoksi kääntämään, valvontakirjelmän kääntämisestä aiheutuneet kustannukset voidaan vähentää velkojalle tulevasta jako-osuudesta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa