Minilex - Lakipuhelin

Velkojainkokouksen koolle kutsuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun tuomioistuin on asettanut velallisen konkurssiin ja määrännyt pesänhoitajan konkurssipesään, pesänhoitajan tehtävänä on kutsua koolle velkojainkokous. Ensimmäisen velkojainkokouksen pitämiselle on laissa määritelty aikarajat, jonka kuluessa se on pidettävä. Muutoin konkurssimenettelyn aikana velkojainkokous on pidettävä tarpeen vaatiessa.

Velkojatoimikunnalla ja velkojilla on tietyin ehdoin oikeus vaatia velkojainkokouksen koolle kutsumista. Jos pesänhoitaja laiminlyö velkojatoimikunnan tai velkojien vaatimuksen kutsua velkojainkokous koolle, asia voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuin voi vaatimuksesta velvoittaa pesänhoitajaa kutsumaan kokouksen koolle. Velkojien kokoukseen on toimitettava kutsu tiedossa oleville velkojille sekä velalliselle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa