Minilex - Lakipuhelin

Tiedoksiantotavoista konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tiedoksiantotavoista konkurssiin liittyvien kuulutuksien ja ilmoitusten toimittamisessa on säädetty konkurssilaissa.

Pesänhoitajan toimittaessa tiettyjä lakimääräisiä tiedoksiantoja velalliselle ja velkojille hänen on käytettävä tarkoituksenmukaista tiedoksiantotapaa. Pesänhoitaja voi aina toimittaa konkurssimenettelyyn liittyviä asiakirjoja postitse. Lisäksi pesänhoitaja voi toimittaa tiedoksiantoja sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä kuten sähköpostitse. Jos velallinen tai velkoja pyytää pesänhoitajaa käyttämään tiettyä tiedoksiantotapaa, pesänhoitajan tulee lähtökohtaisesti noudattaa tätä pyyntöä. Velallisen ja velkojien on annettava konkurssimenettelyn alussa pesänhoitajalle yhteystietonsa, johon pesänhoitaja voi tiedoksiannot toimittaa.

Tiedoksiantotapana on myös mahdollista käyttää puhelinta, jos kirjallista menettelyä ei katsota asian laadun vuoksi tarpeelliseksi. Puhelimella tehty ilmoitus ei kuitenkaan ole suositeltava silloin, kun ilmoituksen tekijän on tarvittaessa pystyttävä esittämään selvitys tiedoksiannon ajankohdasta.

Velallisen ja velkojien käytettävissä ovat samat tiedoksiantotavat kuin edellä on todettu pesänhoitajalla olevan. Jos pesänhoitaja kuitenkin pyytää velallista tai velkojaa käyttämään jotain tiettyä tiedoksiantotapaa, niin heidän tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa pyyntöä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa