Minilex - Lakipuhelin

Korvausvastuun sovittelu ja jakautuminen


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lähtökohtana myös konkurssimenettelyn aikana on, että joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Vahingonkorvausta voidaan kuitenkin sovitella, jos korvausvelvollisuus muodostuisi kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot. Samoin vahingonkorvausta voidaan kohtuuden mukaan sovitella, jos vahingon kärsinyt osapuoli on myötävaikuttanut vahingon syntymiseen.

Korvausvastuun jakautumisesta puolestaan noudatetaan sääntöä, jonka mukaan kahden tai useamman tahon aiheuttaessa vahingon, on heidän vastattava tästä vahingosta yhteisvastuullisesti. Korvausvelvollisten kesken korvausmäärä voidaan jakaa kohtuuden mukaan.

Korvausmäärää harkittaessa on otettava huomioon kunkin korvausvelvollisen viaksi jäävä syyllisyyden määrä vahinkotapahtumaan. Lisäksi korvausmäärää harkittaessa on huomioitava vahingonaiheuttajan vahinkotapahtumasta mahdollisesti saama hyöty tai etu.

Jos konkurssipesässä on useampi pesänhoitaja, heidän välisellä tehtävänjaolla voi olla merkitystä korvausvastuun sovittelun ja jakautumisen kannalta. Pesänhoitajan ja velkojien kesken korvausvastuun jakautumisessa huomio kiinnittyy puolestaan pesänhoitajan asemaan. Pesänhoitajan menettelyä voidaan useimmiten pitää moitittavampana kuin velkojien.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa