Minilex - Lakipuhelin

Sovinnon edellytykset konkurssissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssissa on mahdollisuus vahvistaa konkurssimenettelyn päättävä sovinto. Konkurssin aikana saattaa käydä ilmi, että liiketoiminnan jatkamiselle velallisen toimesta on edellytyksiä ja näin ollen sovinto voi tulla ajankohtaiseksi. Velkojallekin voi olla edullisempaa tehdä vapaaehtoinen sopimus velallisen kanssa velkojen järjestelemisestä kuin jatkaa konkurssimenettelyä, jonka seurauksena velkoja voi jäädä kokonaan vaille jako-osuutta.

Edellytyksenä konkurssimenettelyn päättävälle sovinnolle on tietysti se, että velallinen kannattaa tätä sovintoa. Sovintoon ei kuitenkaan vaadita kaikkien velkojien suostumusta, vaan riittävää sovinnon edellytyksille on, että sitä kannattaa velkojien äänimäärän mukaan laskettava 80 prosentin määräenemmistö. Kannatus sovinnolle konkurssimenettelyssä tulee saada myös jokaiselta velkojalta, jonka äänimäärä on vähintään 5 prosenttia velkojien kokonaisäänimäärästä.

Lisäksi edellytyksenä konkurssimenettelyn päättävän sovinnon vahvistamiselle on, että velkojat, jotka eivät sovintoon suostu, saavat sovinnon perusteella saman jako-osuuden kuin he olisivat saaneet siinä tapauksessa, että konkurssimenettelyä olisi jatkettu.

Kolmantena edellytyksenä sovinnon vahvistamiselle konkurssissa on, että konkurssipesän velat on joko maksettu tai niiden maksamisesta on annettu turvaava vakuus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa