Minilex - Lakipuhelin

Velkojien päätöksen kumoamista ja muuttamista koskevan asian käsittely

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssituomioistuin eli tuomioistuin, joka on asettanut velallisen konkurssiin, on toimivaltainen ratkaisemaan asian, joka koskee velkojien päätöksen kumoamista tai muuttamista.

Hakemukselle velkojien päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi on asetettu kuukauden määräaika. Hakemus on tehtävä kuukauden kuluessa velkojainkokouksesta tai, jos päätös on tehty muussa päätöksentekomenettelyssä, kuukauden kuluessa siitä, kun pesänhoitaja on ilmoittanut päätöksestä. Viimeistään hakemus on kuitenkin aina tehtävä kolmen kuukauden kuluttua velkojien päätöksestä.

Konkurssipesän puhevalta kuuluu tavallisesti pesänhoitajalle eli pesänhoitajan tehtävänä on edustaa konkurssipesää moiteasian käsittelyssä. Kuitenkin ne konkurssipesän velkojat, jotka ovat kannattaneet velkojien päätöstä, voivat itse päättää käyttää konkurssipesän puhevaltaa asiassa. Tähän velkojien puhevallan käyttöön saatetaan päätyä sellaisessa tilanteessa, jossa velkojat ovat olleet eri mieltä pesänhoitajan tekemän päätöksen kanssa ja he ovat päättäneet asian vastoin pesänhoitajan kantaa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa