Minilex - Lakipuhelin

Velkojainkokouksen merkitys konkurssimenettelyssä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkojat käyttävät konkurssimenettelyssä päätösvaltaansa velkojainkokouksessa. Velkojainkokousta koskevat säännökset muistuttavat läheisesti yhtiöoikeudellisia säännöksiä päätöksentekomenettelystä. Velkojainkokouksessa puheenjohtajana toimii konkurssipesän pesänhoitaja. Pesänhoitajan ollessa estynyt velkojat saavat valita puheenjohtajan.

Velkojainkokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain sellaisista asioista, jotka on mainittu kokouskutsussa. Lisäksi kokouksessa kiireelliseksi katsotusta asiasta voidaan tehdä päätös, vaikkei sitä olisi kokouskutsussa mainittu. Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan kuitenkin siirtää käsiteltäväksi muuhun päätöksentekomenettelyyn, jos sen käsittely kokouksessa muodostuu ongelmalliseksi.

Jos velkojainkokouksessa kiireelliseksi katsottu asia on velkojien ja velallisen kannalta merkittävä, asiaa ei voida ratkaista, jos velkojille ja velalliselle ei ole asiasta ilmoitettu viikkoa ennen kokouspäivää. Kaikkien velkojien suostumus kuitenkin antaa kokoukselle valtuuden ratkaista kiireellinenkin asia heti. Hyvä pesänhoitotapa vaatii, että velkojainkokouksesta pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjan laatiminen on kokouksen puheenjohtajan tehtävä. Pöytäkirja on lisäksi tarkastettava ja toimitettava myös pyynnöstä velalliselle ja velkojille.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa