Minilex - Lakipuhelin

Syrjinnän kielto on ehdoton


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Syrjinnän kielto takaa sen, että ihmisoikeuksien tuomista oikeuksista ja vapauksista voi nauttia jokainen ihminen. Ihmisoikeudet taataan jokaiselle ihmiselle riippumatta hänen sukupuolestaan, rodustaan, ihonväristään, kielestään, uskonnostaan, poliittisista tai muistakaan mielipiteistään, kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästään, kansalliseen vähemmistöön kuulumisestaan, varallisuudestaan, syntyperästään tai muusta asemaansa perustuvasta syystä. Euroopan unionissa on lisäksi kielletty kaikenlainen kansalaisuuteen perustuva syrjintä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen soveltamisalalla.

Syrjintää ei kuitenkaan ole kaikenlainen ihmisten erilainen kohtelu. Jos ihmisten erottelussa on hyväksyttävä tarkoitus ja ihmiset ovat muutoin samassa asemassa, ei kyseessä ole syrjintä. Tällöin on nimittäin kyseessä positiivinen syrjintä eli positiivinen erityiskohtelu. Positiivinen syrjintä tarkoittaa, että esimerkiksi henkilöä tai jotain erityisryhmää tuetaan erityisin toimin, jos muuten olisi vaara kyseisen henkilön tai ryhmän edustajien jäämisestä eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi kiintiöt, jotka takaavat vähemmistöille koulutuspaikkoja, ovat positiivisia erityistoimenpiteitä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa